YEDİĞİ BULGUR ÇORBASIDIR Dokunmayın Efendiye (Hakkı Biçer)

Bizim oraların insanları esmerdir buğday gibi ekmek gibi.
Bizim oraların insanları vefalıdır toprak gibi.
Bizim oraların insanları şefkatlidir ana gibi.
Bizim oraların insanları cefakardır baba gibi.
Ve bizim oraların insanları güneş yanığı yüzlerinden umut eksik olmayan, çatlamış ellerinden bereket fışkıran Anadolu gibidir şafakta doğan gurupta ihtişamla batan.

Ve bizim oraların insanları ireçberdir zifirli elleriyle tütün kıran, pancar söken, ayçiçeği kesen bamya dizen ve soğan başak eden.

Bizim oraların insanları köylüdür ve köylüde milletin efendisidir.

Dokunmayın Efendiye

Yoktu giymeye urbası
Kevrek tüterdi sobası
Yediği zoğal çorbası
Bulduysa cuvara parası
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine

Güttüğü mal gara sığır
Gezip durur dere, bayır
Heybesinde zeytin, peynir
Hem yer hem de şükür eder
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine

Gün aymadan düşer yola
Goyunu sürer çatağa
Çayı gor isli demliğe
Yatar ağaç gölgesine
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine

Akşam eve erken döner
Yemeğini sofrada yer
Gavede acansı diğner
Gelir uzanır divana
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine

Alatirik fazla yakmaz
Cin eteşi yeter ona
Verir sırtı ocaklığa
Kurum tutmadıysa baca
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine

Çamur karar kerpiç yapar
Boya bilmez kireç duvar
Ekin biçer, yığın yığar
Yüzü güldüyse harmanda
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine.

Yatmadan gapıyı kösler
Bide goca cerek yaslar
Gışın demet,pastal başlar
Verdimiyse baş fiyete
Dokunmayın Efendiye
Değmen köylünün keyfine.

Hakkı Biçer
05/02/2021
İstanbul Bahçeşehir

Yorum Ekle