Yağmur duası yapılırken yağmur yağdı…

30 Nisan 2021 Cuma günü Cuma namazı sonrasında ilçe merkez ve tüm köylerimizdeki camilerden eş zamanlı olarak yağmur duası yapıldı. Yağmur duası yapılırken şiddetli bir yağmur  başlamış olup, dışarıda Cuma namazı kılan cemaat camii içine sığındı.

Merkez Çarşı camiinde bu yılın bereketli ve yağmurlu geçmesi için İlçemiz Vaizi Yusuf Kervan’ın okuduğu Yağmur duası:

‘Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!
Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar
ihsan eden Rabbimiz!
Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana’dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün
mâliki ve yegâne hâkimi olan.
Ya İlahî! Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde
dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.
Ya İlahî! Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına
muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve
merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e
salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi! Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk
ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!
Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana
arz ediyoruz. Kabul eyle Allah’ım!
Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah’ım!
Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah’ım!
Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah’ım!
Ya İlâhelâlemîn !
Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi
sevginle mamur eyle.
Ya Erhamerrahimîn!
Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden
nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.
Ya Rabbi!
Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram
ziyafeti ve senden bir işaret olsun.
Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın
Ya Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile
eyle!
Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle!
Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi!

Yorum Ekle