Amasya İtimat

 VEFATININ BİRİNCİ YILINDA M. ASIM GÜLTEKİN VE TAŞOVA

M. Asım Gültekin’in vefatının eğitim ve kültür camiamız açısından ne kadar büyük bir kayıp olduğu geçtiğimiz Temmuz ayında Yalova’da vefat edip de 23 Temmuz Perşembe günü Taşova Doğu Mezarlığına defnedildikten sonra anlaşıldı. Yayınlanan taziye mesajları ile vefatından ve kısa hayat hikâyesinden Taşovalıların büyük çoğunluğunun da tüm Türkiye ile birlikte haberdar olduğu Asım Gültekin ilçemizin önemli bir değeriydi.
Taşova’nın Asım Gültekin’in zihninde, ufkunda ayrı bir yeri vardı. Her gelişinde muhakkak mülki-idari amirleri ziyaret edip Taşova’da yapılmasını gerekli gördüğü kültür ve eğitim programlarını telkin ve tavsiye ederdi. Her fırsatta Taşovalı gençlerle bir araya gelip onları okumaya, kitaplara ve kütüphanelere davet ederdi. Ansızın gerçekleşen vefatı sebebiyle Asım Gültekin’in yarım kalan nice hedefi ve projesi bulunmaktaydı. Taşova’ya dair yarım kalan eğitim ve kültür hedefleri de bunlardandı.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZİNDE…
Taşova’da bir Gençlik Merkezi’nin açılması onu o kadar memnun etmişti ki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bu merkezle pandemi girmeden önce organize etmek istediği bir faaliyeti bana anlattığında oğlumla birlikte İstanbul’dan gelip katılabileceğimi kendisine ifade etmiştim. Evliya Çelebinin Seyahatname isimli eserinde ayrı bir başlık açarak anlattığı Sonusa’yı gezip ardından yürüyerek Zuday’a gitmeyi ve bundan beş asır evvel 1600’lü yıllarda bu güzergâhta seyahat eden Evliya Çelebi’nin izini sürmeyi hedefliyordu. Asım Gültekin bu yolla Evliya Çelebi gibi önemli bir tarihi kişiliğin Taşova ile özdeşleşmesini sağlayarak Taşovalı gençlerde bir tarih şuuru oluşmasını ve Sonusa (Uluköy) ile Zuday’ın (Alpaslan) tarihini bu şekilde öğrenmelerini hedeflemişti.

İBN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ
Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Taşova Millet Bahçesi projesine dahil edilmek üzere adı “İbn-i Kemal Kültür Merkezi” olan bir yer de Asım Gültekin’in Taşova’da gerçekleştirmek istediği önemli kültür hedeflerinden biriydi.
1500’lü yıllarda yaşamış, büyük Osmanlı tarihçisi ve şeyhülislamı olan İbn Kemal’in bir diğer adıyla Kemalpaşazade’nin Taşova’ya bağlı Bidevi’de (Esençay) doğduğunu kaynaklara dayalı olarak öğrendikten sonra Asım ağabey böyle önemli bir bilgiyi kendisiyle paylaşan Taşovalı yazar ve kitabiyat uzmanı Yusuf Turan Günaydın’ın ve benim dahil olduğum “İstişare İbn Kemal Taşova” adlı bir WhatsApp grubu kurdu. İbn Kemal’in Taşovalı oluşu üzerinden onun eserlerini ve düşüncelerini bu merkezle günümüze nasıl aktarabiliriz hususunu istişare ettiğimiz bu grupta birtakım yazışmalar yapmış, Temmuz ayı sonunda Kurban Bayramı için Taşova’da buluştuğumuzda yetkililerle görüşmek üzere bir planlama yapmıştık. Ancak henüz istişare aşamasındayken fikrin hamisi olan Asım Gültekin’in vefatı gerçekleşti. Daha sonra bu merkez, bahsettiğimiz millet bahçesi projesi kapsamında yerini aldı mı bilmiyoruz.
HATTAT ŞEYH HAMDULLAH TAŞOVALI MI?
Yusuf Turan Ağabeyin İbn Kemal’e dair verdiği bilgiye benzer bir bilgi de ben vermiştim Asım Gültekin’e. Osmanlı’nın meşhur hattatı ve Okçular Tekkesi şeyhi olan Şeyh Hamdullah’ın Amasyalı olduğu biliniyordu. Ancak Şeyh Hamdullah’ın babası Mustafa Dede tarafından o dönemki adı Haddadi (Hattatin) olan, günümüzde Çaydibi olarak bilinen köye tarihi bir cami ve külliye yaptırıldığına dair vakfiye kaydının olduğu bilgisini kendisine ilettiğimde her zamanki aksiyonerliğiyle buradan da bir faaliyet planı üreteceği kesindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arşivinde nice vakfiyeyi inceleyerek bu alanda rüşdünü ispat eden, şimdilerde aynı kurumda uzman olarak çalıştığımız Taşovalı meslektaşım ve ağabeyim Murat Serdar Saykal’ın verdiği bu mühim bilgiyi Asım Gültekin’e ilettikten kısa bir süre sonra vefat gerçekleşti ve henüz istişare aşamasına dahi gelemedi bu bilgi. Cenaze defin esnasında görüşme imkânı bulduğum Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk Hoca, Asım Gültekin’den bu hususu işittiğini, çok heyecanlandığını ve Amasya’da kurulan Şeyh Hamdullah Hat Müzesini daha birkaç gün önce ziyaret ettiğini anlattı. Şeyh Hamdullah’ın Taşovalı olduğu anlamına gelebilecek bu vesikaları yayınlamamız gerektiğini bizlere tavsiye etti. Bu hususta öncelikle yapılması gereken iş, söz konusu vakfiyeyi ilmi usullere göre neşredip Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak kabul edilen ve kıbletül küttab olarak anılan Şeyh Hamdullah’ın Taşova ve Haddadi (Çaydibi) ile olan bağını ortaya koyarak bu husus üzerinden Asım Gültekin Ağabeyi hayırla yad etmek olacaktır.

Hayatı güzel işleri yapmak ve organize etmekle geçmiş, 45 senelik ömrünü dolu dolu geçirerek hayırla yâd edilecek binlerce nitelikli işe imza atmış M. Asım Gültekin ağabeyime rahmet diliyorum. Yarım kalan projelerinin hayata geçirilmesi temennisi ve sa’yinin meşkur, amellerinin makbul, makamının Firdevs-i a’lâ olması duasıyla…
Arafat AYDIN
Yazma Eserler Kurumu
(Süleymaniye/İstanbul)

Yorum Ekle