UMUTLU HES PROJESİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Ağaoğlu Enerji Grubu tarafından yapılması planlanan Hidro Elektrik Santraline karşı çevre köy muhtarları ve vatandaşların tepkisi giderek büyüyor.


 


İlçemiz Ziraat Odası tarafından hazırlanan basın açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Etkisel Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne faks çekildi.


 


Basın açıklaması şöyle:


Amasya ili, Taşova İlçesi, Umutlu Köyü sınırları içerisinde kurulması ve işletilmesi planlanan Umutlu HES Projesi ile ilgili verilen ÇED Gerekli Değildir Kararı aleyhine çok sayıda yurttaş, köy muhtarlıkları, Taşova Ziraat Odası ve Cılkıdır Köyü Sulama Kooperatifi tarafından açılan iptal davası Samsun İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Temyiz başvurusu üzerine Danıştay ö.Dairesi tarafından 2010/3561E.-2010/7719K. ve 14/07/2010 tarihli kararıyla oybirliğiyle Bozma kararı verilmiştir. Şu anda davamız Danıştay 14.Dairesi’nde Karar Düzeltme aşamasındadır.


 


GA Elektrik Üretim Sat. San ve Tic.Ltd.Şti tarafından kurulması planlanan HES projesinin işletmeci firması el değiştirmiş ve AGAOGLU Enerji Şirketi tarafından satın alınmıştır. Ağaoğlu firması tarafından devralındıktan sonra şirket yetkilileri bir an önce -inşaat faaliyetlerine başlayacaklarını kamuoyuna açıklamışlardır. Son iki. aydır şirket tarafından gerekli inşaat faaliyetlerine yargı kararına rağmen başlanmış bulunmaktadır.


 


Umutlu HES Projesi değiştirilmiştir. Projede yapılan değişiklik Amasya Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından da tespit edilmiştir. Projede değişiklik yapılmasına rağmen eski projede verilen ÇED Gerekli Değildir Kararı doğrultusunda inşaat çalışmalarına başlanmış olması açıkça yargı kararlarını ve hukuku yok saymak anlamına gelmektedir. Ortada yeni bir proje vardır. Eski izin ve ÇED Gerekli Değildir Kararı ve bu karara dayanak olan Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen proje ile şu anda inşaat çalışmalarına başlanan HES Projesi farklıdır.


 


2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “Çevresel Etki Değerlendirilmesi” başlıklı 10.maddesine göre: “Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. ” Çevre Kanunu’nun bu hükmü çok açıktır. Yeni bir HES Projesi söz konusu ise bu proje hakkında yeni bir ÇED süreci işletilmelidir. Umutlu HES projesinde değişiklik yapılmasına rağmen yeni bir ÇED süreci işletilmeden inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Amasya Valiliği’ne yapılan başvurularda bu konuda yetkinin Bakanlığınızda olduğu belirtilerek inşaat faaliyetleri durdurulmamaktadır.


 


Sonuç olarak yargı kararları ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak başlanan HES inşaatının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bu şekilde yöre yurttaşlarına hiçbir açıklama yapılmadan, bilgi edinme başvurularına yanıt verilmeden kamu kurumlarının işletmeci firma lehine işlem tesis etmeleri yöre yurttaşlarının hukuka güven duygularını zedelediği gibi, hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Gereğini arz ve talep ederim. 27/10/2011

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.