Amasya İtimat

Tıp Bayramı buruk geçti, Hekimler 3 günlük iş bıraktı

Haber; Rafet ÖZTÜRK ( ANKA Muhabiri )

Amasya’da hekimler özlük haklarının iyileştirilmesi için 3 günlük iş bıraktı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma hastanesinin önünde toplanan Tabip Sen, Hekimler Birliği Sendikası ve Hekim Sen Sendikalarına bağlı hekimler hem tıp bayramını kutladı hem de özlük haklarının iyileştirilmesi için 14-15-16 Martta iş bıraktıklarını açıklayarak, taleplerini dile getirdiler.
Tabip Sen Amasya İl Temsilcisi Patoloji Uzmanı Esin Seren Dirken, Hekim Sen, Tabip Sen ve Hekim Birliği Sendikalarının taleplerini dile getirerek, “Hastane, ASM, ADSM’lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunmalı ve kurumlara kontrollü giriş sağlanmalıdır. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller TCK ve CMK’da yer alacak şekilde düzenlenmeli, cezası kesinleşen failler sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılmalıdır.
Malpraktis davalarında hekimler de hakimler gibi güvence altına alınmalıdır. Kast unsuru olmadıkça, hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemelidir. Tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak, aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımları kaldırılmalıdır. Genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya 1’inci dereceye ayrılmış 10 yıllık hakim ve savcı maaşı düzeyinde olmalıdır. Hekimler/diş hekimleri izinli oldukları dönemlerde döner sermaye hak kaybına uğramamalıdır. Branşlar arasında döner sermaye dağıtımında adaletli ve rekabetçi olmayan bir dağıtım planlaması yapılmalıdır. Nöbet ücretleri, güncel nöbet ücretlerinin en az 4 katı olarak ödenmeli ve özellikli birim farkı buna uygun olarak düzenlenmelidir. 8 saatin üzerindeki nöbetler ve icap nöbetleri %50 artırımlı olarak ödenmeli, gece mesaileri gündüz mesailerinin %50 fazlası ile ücretlendirilmelidir. Angarya yasağı nedeniyle yasal olarak ödenebilenden fazla icap ve nöbet tutturulmamalıdır. Hekimlerin nöbet odaları insani ihtiyaçları sağlayabilecek şekilde düzenlenmeli ve hekime yakışır ve yaşanabilir bir nöbet odası sağlanmalıdır.
Hekimler için emekli gösterge rakamı en az 7200 olmalıdır. Uzman hekim için verilen 17 bin gösterge rakamı 40 bine ve 13 bin olan pratisyen hekim gösterge rakamı 33 bine çıkarılmalıdır.
Hastane, ASM ve ADSM’lerin personel eksiklikleri giderilmeli, hekimlerin polikliniklerinde sekreter desteğiyle çalışma imkanı sağlanmalıdır. ADSM’lerde diş hekimlerinin klinik yardımcı sağlık personeli olmadan çalışmasına son verilmeli, her hekime bir klinik yardımcı atanmalıdır. ASM’lerde yürütülen onlarca yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için personel ihtiyacı Bakanlık tarafından ivedilikle tamamlanmalıdır.” Diye konuştu.
Daha sonra hekimler, 112 Acil sağlık hizmetleri, acil servisler, acil ameliyathaneler ve yoğun bakımlar dışında 3 günlük iş bıraktı.

Yorum Ekle