12 C
Taşova
Pazar, Haziran 23, 2024
Amasya İtimat

TAŞOVA’NIN İLK BELEDİYE BAŞKANI KOCA MÜDÜR (Hasan Aykan – 3)

Çok Değerli ve Sevgili Okurlar;
Üçüncü fasılda yine Taşova’nın ilk Belediye Başkanı ve ilk Kaymakamı Hasan Aykan’ı anlatacağıma dair sizlere söz vermiştim. Ancak yazmaya başlayınca, “Koca Müdür” ile ilgili var olmasını arzu ettiğim bazı şeyleri gözümde bir bir canlandırdım.
Düşündüm ki:
Acaba Taşova’da bir yerde bir caddede bir sokakta bir meydanda bir okulda bu önemli şahsın adı yaşatılıyor mu?
Çünkü bugün Taşova ilçesi varsa Koca Müdür’den ayrı gayrı düşünmek mümkün değildir.
Öğrendim ki Koca Reis’in adı bir caddeye verilmiş ve yaşatılıyor.
Düşündüm ki:

Tekke Nahiyesi ve Bidevi Nahiyesi’nde en zor şartlarda müdürlük görevi ifa etmesinden dolayı şimdiye kadar kendisine, manevi şahsiyetine kadirşinaslık ifade eden bir şey var mı?

Bu manada bir bilgiye sahip olamadım. Fakat, Esençay’a açılışa veya şenliğe davet edildiğini biliyorum.
Koca Müdür, oğlu Dr. Cevdet Aykan’ın anlatmasına göre veya konuşmadan benim anladığım kadarıyla Tekke Nahiyesi’nden sonra Pazar Nahiyesi Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir.
Dr. Cevdet Aykan diyor ki:
“Çocukluğum Erbaa ve rahmetli babam Koca Müdür Hasan Aykan’ın Nahiye Müdürlüğü yaptığı köyün, Tokat’ın Pazar Nahiyesi’nin yaşamı içinde geçti.”
Koca Müdür, Kaymakam vekili ve Belediye Başkanı olarak Taşova’da Belediye Teşkilatı’nda işleri ele aldıktan sonra derhal Belediye namına bir otobüs satın alarak düzenli şekilde Erbaa ve Tokat’a seferler başlatmıştır.
Taşova’nın planlı bir şehir olmasında emeği ve katkısı büyüktür. Küçük bir köyü şehir yapmak, şehrin taleplerine cevap vermek öyle uzaktan göründüğü kadar kolay olmasa gerektir. Yeri gelmişken bu vesileyle Taşova’nın yerleşim planını çizen soyadını kayıtlarda bulamadığım Mimar Rasim Bey’den de saygıyla söz etmek yerinde olacaktır.
Vali Çağpar, azimli ve gayretli bir insandı. 1945 yılında Mimar Rasim Bey ile anlaşarak ilçenin mimari planını oluşturması hususunda onu yetkilendirdi.
Araştırmacı Yazar Umut Pelitli ile sohbetimiz esnasında Rasim Bey’in tam adına ulaştığını söyledi.
Rasim Bey’in tam adı: Ali Rasim Cengiz.
Ali Rasim Bey Taşova’yı ikiye bölen geniş bir cadde planladı evvela. Bu caddenin adı Samsun Caddesi’ydi. Bu caddeyi dikkate alarak Taşova’nın genel görünümüne, planına ve yerleşimine yön verdi. Yeşilırmak üzerindeki köprü başından Taşova’nın kuzey istikametindeki çıkışa kadar uzanıyordu cadde.
Caddenin doğu tarafında meskenler, resmi ve hususi binalar, batı yakasında ise Spor alanları, Tekel binası ve Elektrik santrali yer alacaktı. Taşova o sırada 60 hane ve 350 nüfusa sahipti.
Arsalar, 1.050 m2 tam arsa, 525 m2 yarım arsa şeklinde tanzim edilmişti. Mimari planda 70 m2, 35 m2 şeklinde dükkan yerleri yer alıyordu. Caddeler birbiriyle kesişir vaziyetteydi. Tam anlamıyla, günün şartlarında modern bir kent mimari plan ve projesi hazırlanmıştı.
Yeni bir ilçenin kurulduğundan haberdar olan her yöreden insanlar Taşova’ya akın etti. Amasya’dan, Tokat’tan, Niksar’dan, Erbaa’dan, Ladik’ten, Samsun’dan, Of’tan, Akçaabad’dan hatta Sivas, Rize ve Erzincan’dan Taşova’ya göçler oldu. Böylece ilçenin nüfusunda artış kaydedildi.
1946 yılında Taşova 195 hane idi.
65 adet dükkan, 3 adet lokanta, 1 adet fırın, 2 adet kahvehane ve 4 adet Tütün deposuyla artık Taşova büyümüştü ve 1.100 kişi ikamet ediyordu.
1949 yılında 355 hane olmuştu.
İlk Belediye Reisi ve Kaymakam vekili H. Aykan 23 Mart 1983 tarihinde bu dünyaya veda ederek ahiret yurduna göç etmiştir.
Burada, Umut Pelitli’nin Hasan Aykan’dan evvel ilk ilçe Kaymakam vekili olarak adına ulaştığı ve 9 ay gibi bir süre görev ifa eden Fahri Bey’i de anmak isterim.
Koca Reis’in oğlu Dr. Cevdet Aykan hakkında geçenki yazımda kısaca bahsetmiştim. Dr. Cevdet Aykan 1965- 1969 döneminde milletvekili, 1973 – 1979 yıllarında senatör olarak TBMM’de, 1971 yılında Köy İşleri Bakanı, 1972 yılında ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı sıfatıyla hükümette görev almıştır.
Bölgenin yetiştirdiği önemli bir şahsiyettir ve Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne adı verilmiştir.

Yorum Ekle