Amasya İtimat

TAŞOVA’DA EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI…

Cumhuriyet Halk Partisi 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de ülke genelinde olduğu gibi Taşova İlçe Başkanlığında eş zamanlı basın açıklaması yaptı:

”Değerli Basın Mensupları, Değerli Halkımız. Bilindiği üzere Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili hemşerimiz Can Atalay hakkında verdiği “hak ihlali kararına” uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclise bildirim gönderdi. Yargıtay ayrıca Atalay için “hak ihlali ” kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

BU ANAYASAL DÜZENE KARŞI BİR KALKIŞMADIR.

AYM kararlarının yürütme, yasama ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri kısacası toplumun her kesimini bağladığına hükmeden Anayasanın 153. Maddesi ortada iken, Yargıtay’ın AYM’nin bu kararına uymaması ve ayrıca suç duyurusunda bulunması hukuken izah edilemez bir davranıştır. Asıl suç AYM kararlarına uymamak ve uygulamamaktır.

Bu karar elbette Can Atalay’ın mağduriyetini katmerleştiren bir karardır. Ancak kararın hedefindeki sadece Can Atalay değildir. Bu karar iktidarın Yargıtay eliyle anayasayı hiçe sayma, anayasal düzene direnme, gücünü pekiştirme ve evrensel hukuka, insan haklarına karşı bir gövde gösterisi yapma çabasıdır.

Bu davranış biçimi artık hiç kimsenin hukuk güvenliğinin kalmadığı, artık ülkede mahkemeler yolu ile hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelen bir uygulamadır. Bu, çağdaş demokrasilerde var olan kuvvetler ayrılığı prensibini, hukukun üstünlüğü ilkesini ve mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olma durumunu ortadan kaldırma girişimidir. Yargıtay_ ayrıca konu ile ilgili olarak TBMM ye bildirim göndererek, Anayasanın 153. Maddesine yani AYM’nin kararlarının yürütme, yargı ve yasama organını bağlar hükmüne ben uymuyorum sende uyma demek anlamındadır. Bu, Gazi Meclise parmak sallamaktır. Bu milli iradeye karşı yapılan bir darbe girişimidir.

Devamında yaşanan gelişmeler ve açıklamalar göstermiştir ki, bu karar sadece Can Atalay’ı ilgilendirmiyor. Bu karar Hatay halkının iradesini, TBMM Başkanının aldığı kararları yok sayma, AYM ve TBMM’nin kurumsal yapısını yıpratıp itibarsızlaştırma girişimidir. Bu karar İktidar tarafından yönetilen ve Yargıtay eli ile bilinçli çıkartılan bir kriz ve bu krizi fırsat yaparak Anayasayı ortadan kaldırma, ve yerine yasamayı daha da etkisizleştiren, yargıyı tamamen tek adamın emrine tabi tutan, anayasanın değiştirilemez maddelerinin yıpratılmış olduğu bir anayasa ile otoriter baskıcı bir yönetim oluşturma gayretidir.

Bilinmelidir ki, CHP olarak bu garabete karşı da üzerimize düşen görevi yapmadan bir an bile geri durmayacağız. Anayasa ya sahip çıkmak ve bu darbe girişimine karşı ne gerekiyorsa yapacağız. Demokrasiye inanmış, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlı bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerini, sendika ve siyasi partileri ve tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya ve göreve çağırıyoruz.”

Yorum Ekle