Amasya İtimat

TAŞOVA “LEADER ile-HALKIN ve TÜM PAYDAŞLARIN KATILIMI ile” NASIL KALKINIR?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi” kapsamında LEADER yaklaşımı hakkında il bilgilendirme toplantısı 21 Eylül 2016 tarihinde Saat 10:30’da Belediye Kültür Merkezi’nin 500 kişilik Şehzade Salonunda yapılmış, toplantıya  Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Amasya’dan katılım yüksek düzeyde olmuştu.

Toplantı sonrasında; kırsal alanlarda AB’de 30 yıldır uygulanan ve uygulandığı bölgeyi değişik yeni metotlarla uygulayarak LEADER Yaklaşımı ile ilçelerini kalkındırmak isteyen ‘kamu, özel sektör, STK’lar, gençler, kadınlar, çiftçiler’den oluşan gruplar niyet mektubu imzalayarak DEĞİŞİM İSTEKLERİNİ bildirmişlerdi. Bu istek değerlendirmesi sonucu Göynücek, Gümüşhacıköy ve Taşova ilçeleri seçilmiş olup, bu ilçelerde; ‘kamu, özel sektör, STK’lar, gençler, kadınlar, çiftçiler’den oluşan gruplara LEADER Yaklaşımı bilgilendirme toplantıları yapılarak Yerel Eylem Grubu (YEG) Dernekleri kurulmuştu. YEG’lerde esas olan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler ve çiftçiler eşit oranda, bağımsız, akraba ve çıkar ilişkisi olmadan temsil edilmesi olup, her temsilci kendi grubunun sorunlarını belirlemeli ve çıkarlarını savunmalı, kararlar mutlaka oy çokluğu ile alınmalıdır. YEG’ler, LEADER yaklaşımının temel özelliklerini her zaman sağlamak zorundadır ve eğer temel özellikler sağlanamazsa YEG’in ilgili fonlardan destekleme süreci sona ermektedir

LEADER Yaklaşımına “EVET” diyerek ilçeler, YEG derneklerinde; yönetimde eşit temsil ve oy hakkı, tabandan-tavana yaklaşım, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve diğer ilkeleri benimsediklerini ve ilçelerinde değişimi istediklerini kamuoyuna ilan etmişlerdir.

Kurulan dernekler yerelde yaşayan paydaşların katılımı ile Yerel Kalkınma stratejilerini (YKS) hazırlayacaklar ve  YKS’ler belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanmışsa onaylanacak ve ilçelerde uygulamaya geçilecek. LEADER yaklaşımının ilkelerinin sürekli uygulanıp uygulanmadığı YKS uygulama süresince belirli aralıklarla kontrol edilecek, ilkelerin uygulanması halinde LEADER Yaklaşımı için ayrılan fon ve diğer kaynaklardan faydalanılmaya devam edilecek.

16 Ekim 2018 Tarihinde Ankara’da, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Yerel Kalkınma Stratejilerinin (YKS) Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi” açılış toplantısı gerçekleştirilecek.

Açılış toplantısına ilçemizi temsilen; Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kaymakamlık adına Turan Yalçın, Taşova YEG Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Yusuf Yücel ve Taşova YEG Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Günaydın katılacaklar. 16-19 Ekim 2018 tarihleri arasında “YKS Eğitimi” verilecek olup, YKS eğitimine ve sonrasında YKS Hazırlama çalışmalarına, Ahmet Günadın ve Yusuf YÜCEL katılarak YKS hazırlama süresinde görev yapacaklar. Ayrıca sürece YEG Derneği çalışma ekibine seçilen; Bünyamin Şahin, Tuğba Hemşin, Şensoy Özdemir, Güllü Çakmak, Gökhan Tekeş, Ahmet Gündüz, Samet Namlı ve Samet Gü katkıda bulunacaklar. Oluşturulan ekip ve Taşova halkının katılımı ile “Taşova Halkın ve Tüm Paydaşların Katılımı ile nasıl Kalkınır?”, “Siz nasıl bir proje uygulamak istersiniz?”, “Sizce en önemli sorunlar nelerdir?” vb. sorulara yanıt arayarak bir YEREL KALKINMA STRATEJİSİ oluşturularak, sonrasında bu strateji kamuoyu ile paylaşılacak.

YKS HAZIRLAMA ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

  1. YKS hazırlık sürecinde yapılan her toplantıda alınan kararlar Kamu, özel sektör, STK, kadın, genç ve çiftçiler bağımsız olarak temsil edilerek karar almalıdır. Katılanlar kendi grup çıkarlarını savunmalıdır. İlçe genelinde temsil edilen odak gruplarla çalışmalar yapılmalıdır. Bu temsil grubu arasında akrabalık, çıkar ilişkisi (patron-çalışan- ortaklık vb) olmamalıdır.Toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar,  toplantı tutanağına yazılmalıdır  (Lehte ve aleyhte). Kararlar oy çokluğu ilkesine göre alınmalıdır.
  2. Bölgede azınlık ve muhalefette olanların da görüşleri mutlaka alınmalıdır. Saha incelemesinde köylere kadar gidilip halka YKS hazırlama süreci hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Bu konuda yerel medyadan duyurular yapılabilir. Facebook ve twitter sayfaları oluşturularak halkın görüşleri internet üzerinden toplanabilir.
  3. YEG Derneği üyelerinin olduğu whatsApp grubu oluşturularak süreç ve yapılacaklar şeffaf bir şekilde her zaman paylaşılmalıdır. Süreci sadece beş kişinin bilmesi YEG’te olumsuzluk oluşturacaktır.
  4. YKS yerel halkın katılımı oluşturulacaktır. Katılım şöyle olacaktır. Tarihler daha sonra planlanarak bildirilecektir.
  5. a) En az 100 kişi için bir genel başlangıç toplantısı düzenlenecektir (Bu toplantıda LEADER Yaklaşımı tanıtımı ve YKS hazırlık süreci gerçekleştirilecektir).
  6. b) En az 6 odak grup (en az 10 kişi ile) toplantısı gerçekleştirilecektir (Bir odak grup toplantısının kadınlarla bir odak toplantısının da gençlerle yapılması zorunludur. Diğer odak grup toplantısı katılımcıları kamu, özel, STK vb. ve / veya bölgenin önde gelen sektörlerine göre (turizm, yerel ürünler ve çiftçiler gibi) olabilir).
  7. c) En az 10 alt bölge (ilçe merkezi veya köylerde en az 20 kişi ile) toplantısı gerçekleştirilecektir (Alt alanlar homojen olarak tanımlanmalıdır (dağlık yerleşimler veya nehir kenarı yerleşimleri gibi).
  8. d) Kalkınma önceliklerinin ve genel ara dönem toplantısı ile tanımlanması yapılacaktır (en az 100 kişi ile).Bu toplantıda gerçekleşen faaliyetlerin sonuçları paylaşılacak ve tartışılacaktır.
  9. e) Taslak YKS için genel toplantı düzenlenecektir (en az 100 kişinin katılımı ile). Bu toplantıda YKS’nin tanıtımı gerçekleştirilecektir.

Yorum Ekle