Amasya İtimat

TAŞOVA İCRA DAİRESİ 2016/414 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Dereköy Köyü Akseki mevkii, 55 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz,  killi tınlı toprak yapısında %5-10 eğimli, kuru tarım arazisi

Yüzölçümü     : 6.050,00  m2                                                                                                          Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 12.100,00 TL                                                                                                          KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : “3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2 fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir”

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü –

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Çılkıdır Köyü  Büyük kır mevkii, 147 parsel, sayılı tarla vasfında taşınmaz,  killi tınlı toprak yapısında %3-4 eğimli, kır taban arazi

Yüzölçümü     : 11.000,00  m2                  Arsa Payı            : Tam

Kıymeti           : 27.500,00 TL                    KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    :  “3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2 fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir”

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 10:40 – 10:45 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü, Köyönü mevkii 211 ada, 16 parsel, sayılı tarla vasfında taşınmaz hissesi,  killi tınlı toprak yapısında %5 eğimli, sulu tarım arazisi, taşınmazda 3 adet ceviz, 14 adet kavak ağacı mevcuttur.

Yüzölçümü     : 2.244,05 m2                   Arsa Payı  : 13/16

Kıymeti           : 8.198,30 TL                    KDV Oranı          : %18

Kaydındaki Şerhler    : “5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Bakanlar Kururu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanı kapsamı dahilinde olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim dışında kullanılamaz”

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 10:50 – 10:55 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü –

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü, Köyönü mevkii 202 ada, 41 parsel, sayılı tarla vasfında taşınmaz hissesi,  killi tınlı toprak yapısında %5 eğimli, sulu tarım arazisi, taşınmazda 3 adet ceviz, 1adet mehlep,  4 adet kavak ve 4 adet söğüt ağacı mevcuttur.

Yüzölçümü     : 1.156,22 m2                   Arsa Payı  : 13/16

Kıymeti           : 5.388,50 TL                   KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler    :  “5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Bakanlar Kururu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanı kapsamı dahilinde olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim dışında kullanılamaz”

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü, Köyönü mevkii 136 ada, 2 parsel, sayılı tarla vasfında taşınmaz hissesi,  killi tınlı toprak yapısında %5 eğimli, sulu tarım arazisi,

Yüzölçümü     : 1.276,33 m2                     Arsa Payı            : 13/16

Kıymeti           : 2.592,50 TL                      KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    :  “5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Bakanlar Kururu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanı kapsamı dahilinde olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim dışında kullanılamaz”

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:10 – 11:15 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü –

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü, Faravga mevkii 215 ada, 46 parsel, sayılı tarla vasfında taşınmaz hissesi,  killi tınlı toprak yapısında %5 eğimli, kuru tarım arazisi,

Yüzölçümü     : 7.429,02 m2                        Arsa Payı         : 13/16

Kıymeti           : 12.072,10 TL                      KDV Oranı      : %18

 1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:20 – 11:25 arası
 2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:20 – 11:25 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü –

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/414 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2018

Yorum Ekle