Amasya İtimat

TAŞDEF BAŞKANLIĞINDAN 7 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ

TAŞDEF BAŞKANLIĞINDAN
23 Ekim 2022 Pazar
TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi
1 : Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak mevcut şekli ile yapılacak ilk olağan & olağanüstü kongreye kadar mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre gayretli çalışmaların devamı,
2 : Gökpınar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 25.05.2022 Tarihinde feshi gereği;
Taşova Dernekler Federasyonu’na üyeliğinin düşürülmesi, bu bağlamda Gökpınar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni federasyonda temsil eden delegelerden olan Yön.Krl.Üyelerimizden Sn.Ahmet Ergül ve Sn.Cafer Çakraz’ın üyeliklerinin düşürülmesi & Yön.Krl.Yedek Üyelerimizden Sn.Hamza Akyüz ve Sn.Zihni İlçe’nin Yönetim Üyeliğinin kabulü,
3 : Amasya İli Taşova İlçesi Esençay Köyü Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Spor Derneği’nin istifasının kabulü,
4 : Taşova Dernekler Federasyonu’na üyelikleri hakkında takibe esas olan aday üye derneklerin gerekli katılım koşullarının oluşturulması dahilinde üyeliklerinin tescili,
A – Ardınçönü Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği
B – Amasya Taşova Şahinler Köyü Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
C – Alpaslanlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği
D – SAMASDER  Samsun-Amasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği
5 : Taşova Dernekler Federasyonu kurumsal sorumluluk bilinci ve temsil kabiliyetinin devamı gereği ihtiyaca cevap veren bir yerleşke arayışının neticelendirilmesi, hizmette devamlılığın tesis edilmesi,
6 : Taşova Dernekler Federasyonu etkinlikleri, projelendirilen programlar.
A – 2022 Yılı itibarıyla ”Taşovalı 500 Vizyonist İstanbul Buluşması” etkililiğinin gerçekleştirilmesi,
B – 2023 Yılı itibarıyla ”Taşova Dernekler Federasyonu’nun Kuruluşunun 10.Yılı Kutlamaları” etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,
C – 2024 Yılı itibarıyla ”TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu Öğrenci Yurdu” projesinin gerçekleştirilmesi,
7 : TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu 2022-2024 diğer sosyal destek konuları öncelikleri,
Şehit ve Gazi yakınlarımız, parçalanmış ailelerimiz ve çocukları, eğitimleri gereği ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç hemşerilerimiz önceliğinde ihtiyaçların tespit edilip sosyal, kültürel, ekonomik, sportif, sağlık vs. projeler üreterek destek olmak.
Saygılarımızla
Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet Usta

 

Yorum Ekle