Amasya İtimat

TARİHİ SİNAN PAŞA HAMAMINI ZİYARET ETTİ

5 Haziran 2022 Pazartesi günü ise Uluköy beldesinde saat 11.00’de Halk Eğitimi Merkezine ait Uluköy  beldemizde düzenlenen el sanatları kursları yıl sonu sergi açılışına katılan Kaymakam Ahmet Gökcecik, aynı gün Uluköy beldesinde vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Gökcecik ayrıca Osmanlı döneminden kalan Sinanpaşa Hamamında da incelemelerde bulundu.
Kaymakam Gökcecik’e Uluköy gezisi esnasında; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur, Nüfus Müdürü Özlem Arslan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Üçağaç Uluköy Muhtarı Abdullah Coşkun eşlik ettiler.

Sinan Paşa Hamamı

Sinan Paşa Hamamı hamam Afyon Sincanlı’daki (TBMM’de

Kanun No. 5180         Kabul Tarihi : 27.5.2004      

Afyon İli Sincanlı İlçesinin adı “Sinanpaşa” olarak değiştirilmiştir.) imaretin kurucusu Sinan Paşa tarafından Sivas Valiliği yaptığı zamanlarda yaptırdığı muhtemel görülmektedir. Çünkü Sinan Paşa’nın Arapça vakfiyesinin tercümesinde Uluköy’de bir hamamı bulunduğu açıkça ifade edilmektedir. 1942 depreminde büyük ölçüde zarar görmüş olsa da sanat bakımından çok değerli ve güzel bir hamamdır. 1942 depreminde soyunma yeri, yani camekanın üstü tamamen yıkılmıştır. Hamamın dış cepheleri poligonal kara taştan ve tuğla hatıllar yardımıyla yapılmıştır. Soyunma yerinin evvelce tromplu ve sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olduğu, kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kubbesi, ufak bir tromp kalıntısı ve dış kasnak istisna edilecek olursa tamamen çökmüş olan soyunma yerinin çok itinalı bir şekilde yapılmış olduğu görülmektedir. Hamamın oldukça ilgi çekici bir kapı kompozisyonu vardır. Soyunma yerinin kapısı eksen üzerinde değil, yan cephe­dedir. Soyunma yerine, dışarıdan geçişi sağlayan kapının alınlığında tuğladan yapılmış meander motifi biçiminde bir süsleme görülmektedir. Bunun üstünde bir kitabe boşluğu varsa da içinde kitabe bulunmamaktadır. Güzel tezyin edilmiş ortadaki şadırvan ve göbeğinin işlenmiş taşları henüz durmaktadır. Soğukluk kıs­mında büyük bir mihrap şeklinde stalâktitli bir niş bulunmaktadır. Halvet (sı­caklık) kısmı ise dört eyvanlı ve köşeleri odalı tiptedir. Fakat bu odaların göbek taşı tarafındaki köşeleri genellikle usulden olduğu gibi pahlı yapılmamıştır. Ve sivridir. Depremde kısmen yıkılarak büyük ölçüde zarar gören bu tarihi hamam, yakın zamana kadar şahıslarca işletilerek halkın hizmetinde kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda belediye tarafından vakıflara devredilmiş olup, vakıflar müdürlüğünce önceki özellikleri göz önünde bulundurularak aslına uygun şekilde 2003 yılında restore edilmiştir.

Yorum Ekle