TABÜD BAŞKANI YÜCEL, BM TOPLANTISINA DAVET EDİLDİ…

Kurulduğu 2017 kasım ayından bugüne AB ve İçişleri Bakanlığına ait iki ayrı projeyi başarıyla gerçekleştiren, 2018 ve 2019 yıllarında “Bal Fuarı” düzenleyen ve ilimiz ile ilçemizin bir çok platformda ülkemize tanıtan Taşova Bal Üreticileri Derneği TABÜD evrensel bir başarıya imza atmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanlarından gelen mektupla TABÜD Başkanı Yusuf Yücel, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 31 Mart 2020’de yapılacak olan Birleşmiş Milletler Gençlik Genel Kurulu’nda ve 1-2 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ECOSOC Gençlik Forumu’nda üç günlük bir toplantıya  davet edilmişti.

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde  ortaya  çıkarak  birçok ülkeye yayılan Coronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı tehdit  etmesi  üzerine, Birleşmiş Milletlere üye devlet başkanlarının da katılacağı 21 Eylül 2020 tarihine ertelenmişti.

TABÜD Başkanı Yusuf Yücel, 13-14-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Gençlik Kurultayında düzenlenen Web formuna katıldı.

Başkan Yücel yaptığı açıklamada; ”Gelecek dünya düzeni için ortak bir anayasa metni üzerinde çalışmaya başladık. Birleşmiş Milletler bünyesinde Anayasa Mahkemesi kurulması için öneride bulunduk. Adalet ve yargı mekanizmaları tüm dünyada Evrensel bir hala dönüşecek ulusal devletler bu yazılı metinleri kabul etmeleri halinde Birleşmiş Milletler bünyesinde tüm ülkelerin demokratik temsil hakkı olarak bizim Millet Meclisi gibi milletvekillerinin olduğu bir Halk Meclisi önerdik. Tüm bu faaliyetleri Birleşmiş Milletler Gençlik Genel Kurulu olarak hazırladık ve tüm dünyadan seçilen 75 dernek, üniversite özel sektör  arasında Taşova Bal Üreticileri Derneği  TABÜD de bulunmaktadır Bu bizler için Taşova için büyük bir zaferdir.” dedi.

Halkların Beyanı ve Eylem Programının TASLAK NİHAİ SÜRÜMÜ
UN 75 Halkların Beyanı ve Eylem Programı
“Kavşakta İnsanlık: küresel zorluklar için küresel çözümler”

1. Değişimin tarihte benzeri olmayan bir hızda ve ölçekte ilerlediği bir zamanda, insanlık için daha iyi bir yolun temelini atabiliriz ve koymalıyız. Bu yıl, taahhütlerimize dayanan ortak bir özlem dünyasına doğru yolumuzda önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahiptir. Dünyayı kapsayan bir sağlık krizi, küresel düzeni özüne sarsmıştır. Hiçbir topluluk bağışık değildir ve artık mevcut kurumlarımız geleceğimizi güvence altına almak için yeterliymiş gibi davranamayız. Kişisel ve toplumsal bir bozulma ve zorluk dönemi garanti altına alınmıştır. II. Dünya Savaşı’nın küllerinden yükselen Birleşmiş Milletler gibi, bu mücadeleye verdiğimiz yanıt da küresel yönetişimi yeni bir gerçeği yansıtacak şekilde dönüştürme potansiyeline sahiptir.

2. BM, 75 yıllık tarihinde temel hedeflerini yerine getirmek için çok şey başarmıştır: “sıradaki kuşakları savaş belasından kurtarmak,” temel insan haklarını teşvik etmek, “adalet ve uluslararası hukuka saygı için koşullar oluşturmak, ”Ve“ sosyal ilerlemeyi ve daha büyük özgürlükle daha iyi yaşam standartlarını teşvik etmek. ” Ona ve hayatlarını başarısına adamış olan binlerce kişiye minnettarız.

3. 1945’te benzersiz bir dereceye kadar, insanların ve gezegenin kaderi paylaşılır ve güvendiğimiz sistemler birbirine bağımlıdır. Ne yazık ki, devam eden salgın hastalıklar tarafından şiddetlenen her türlü eşitsizliğin derinleştiğini görüyoruz. İyi anlaşılmış ancak uzun süredir göz ardı edilen riskler için bir hesaplaşma ile karşı karşıyayız. Hala dar ekonomik yollara, toplumların sosyal, finansal ve çevresel ihtiyaçlarını karşılar veya ulusların gerçek zenginliğini yansıtıyormuş gibi öncelik veriyoruz. İklim krizi, sosyal, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı gibi köklü öfke ve önlenebilir sorunları bile çözmek için yeterli koordinasyonun bulunmaması, kısa vadeli zaferlerle değil, uzun vadeli bir vizyona yönelik acil eylemle liderlik ihtiyacını göstermektedir. . Muazzam teknik kapasitelere sahibiz, ancak karşılaştığımız zorluklara dayanmaları için gereken kolektif iradeden yoksun.

4. Küresel zorluklarla yüzleşmek, şu düşüncede köklü bir değişim gerektirir: insanlığın yeryüzü ile ilişkisi; gerçek servet, ilerleme ve gelişme; iktidar ve yönetişimin rolü ve doğası; ve insanlığın temel değerleri. Çözümler, yeni bir işbirliği, yenilikçilik ve eylem duruşuna bağlılık yoluyla bulunacaktır. “Onlara karşı biz” paradigması artık insanlığın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Demokratik ve hesap verebilir liderlik tarafından desteklenen aktif ve bilgili bir vatandaşla her düzeyde güven bağlarını yeniden inşa etmeliyiz. Herkesin, uluslararası insan hakları çerçevelerine dayanan, her nüfusun önyargısız adalet ve refahını taahhüt etmesi gerekir.

5. Bizler tabanları galvanize etmeye, kitleleri seferber etmeye ve yapılan anlaşmaları uygulamak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Etkimiz, demokratik arkaya kayma, artan yolsuzluk seviyeleri, temel özgürlüklerin baskısı ve yanlış bilginin yayılması ve küreselgüvensizlik. Kararlı bir şekilde yanıt vermek, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için Birleşmiş Milletler ve Üye Ülkelerine yöneliyoruz. Onlara, sadece güvenlik açıklarını ele almakla kalmayıp, aynı zamanda BM Şartı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve 2030 Gündemi’ne dayalı topluluklar için beklentileri de karşılayan bir insanlık kursu çizmeye güveniyoruz.

6. Bu an, insanlığın güçlendirilmiş, insan merkezli ve değer odaklı küresel yönetişim yoluyla daha etkili kurumsal düzenlemeler hayal etmesi ve yaratması için nadir bir pencereyi temsil eder. Mevcut sistemlerin bununla başa çıkamaması gibi açıktır. İstediğimiz geleceği sağlamak için – savaşı önlemek ve barışı sürdürmek, sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştırmak ve evrensel insan haklarını korumak. Herkes, özellikle de yetki ve sorumluluk pozisyonunda olanlar, küresel yönetişime dönüşümsel bir yaklaşım benimsemelidir.

7. Küresel yönetişim boşluklarını belirlemek ve bunları doldurmak için tutarlı bir strateji geliştirmek için titiz, partizan olmayan, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç başlatma zamanı gelmiştir. Karşılaştığımız riskler toplumun herhangi bir kesiminin tek başına ele alamayacağı kadar büyüktür, bu yüzden hükümetlerimiz ve parlamentolarımız, Birleşmiş Milletler ve tüm insanlarla yeni bir ortaklık bölümü açmaya hazırız.

—————————————–

8. İlerleme evrensel katılıma bağlıdır. Herkesin, herkesin ortak yararı için yapıcı ve iyi niyetle çalışmaya hazır olmaları gerekirken, hükümetler şeffaflık, içerme ve işbirliği taahhüt etmelidir. Yerli halkların bilgeliğinin herkes için içsel bir değer olduğunu gördük. Engellileri güçlendirmekten kaynaklanan yeniliğin çok çeşitli alanlarda atılımlara yol açması. Gençlerin yaratıcılığı ve yaşlıların deneyimleri herkes için yeni çözümler yaratmak için bir araya geliyor. Bu cinsiyet eşitliği daha huzurlu, güvenli, sürdürülebilir ve gelişen evlere, topluluklara ve uluslara yol açıyor. Birinin ilerlemesi herkesin ilerlemesine yol açar.

9. Sivil toplumun ve bazen büyük kişisel risk altında olan kritik sosyal hareketlerin katkıları, katılımcı bir demokratik düzenin geliştirilmesi ihtiyacının kanıtıdır. Birçoğunun yaratıcılığından yararlanıyor ve insanların geleceğini kolektif olarak şekillendirmelerine izin veriyorlar. Sivil toplumun yapıcı sesinin duyulabilmesi için, toplanma, dernekleşme ve ifade etme gibi temel özgürlükler garanti altına alınmalıdır. Y BM dahil kendisi de dahil olmak üzere dünya çapında küçülme ve sivil topluma karşı baskı, sindirme veya tehditlerin artması gerekir tersine çevrilmek

10. “Biz halklar”, küresel sistemleri güçlendirmek ve hükümetlerimizi, Pekin’den Addis Ababa’ya, Paris’e ve ötesine, verdikleri taahhütleri yerine getirmeye teşvik etmek için çalışmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan uyarılara ve raporlara saygı duyulmalıdır. 75 yıl önce hayal bile edilmeyen barışa yönelik tehditlerin görüldüğünü görüyoruz, Güvenlik Konseyi oluşturulduğu üzere büyük ölçüde hamstung ve riskten kaçınıyor.11. Paris İklim Anlaşmasını destekliyoruz ve tam olarak uygulanmasını savunmaya devam edeceğiz. Gönüllü ulusal taahhütlere ek olarak, iklim krizini ele almanın, tarihsel emsalleri ve yasal olarak bağlayıcı çerçeveleri olmayan bir ölçekte eşgüdümlü küresel eylemi ortaya çıkarması gerektiğinin farkındayız.

12. Herkesin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar devam etmesini istiyoruz, ancak mevcut sistemin eşitsizlikleri derinleştiren, sürdürülemez tüketimi teşvik eden, eşitsiz rekabeti ödüllendiren ve çevresel bozulmayı daha da kötüleştiren GSYİH odaklı bir gelişime öncelik verdiğini de biliyoruz. iklim değişikliği. Kurulduğu gibi ekonomik ve mali düzenimiz SKH’lere tam olarak ulaşmak için antitetiktir. Ekonomiyi toplumun ve gezegenin bir alt kümesi olarak tanıyan makroekonomik çerçevelerin sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu ile acilen uyumlaştırılması gerekmektedir.

13. Vizyoner insan hakları sözleşmelerine ve antlaşmalarına olan bağlılığımızı, özellikle marjinalleşmiş gruplar olarak, bu salgın sırasında dünya genelinde artan riskle karşı karşıya kaldığımızı tekrar teyit ediyoruz. İnsan hakları sisteminin aşırı yetersiz fonunun giderilmesi, Üye Devletlerin insan haklarının önemine ilişkin iddialarını meşrulaştırmak için çok önemlidir. Herhangi bir kimliğe dayalı olarak herhangi birine karşı ayrımcılık kabul edilemez.

Etkinleştirme Ortamını Oluşturma

14. Hükümetlerimizi, sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmaya ve toplumun tamamının sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için dayanıklılık oluşturmaya teşvik ediyoruz. Aşağıdaki önkoşullar, toplumların, ulusların ve dünyanın ilerlemesinde merkezi bir öneme sahiptir:
a. İyi yönetişim, özellikle tarihsel bakımdan ihmal edilmiş ve kısıtlı olmayan toplulukları, gelişmelerinde başrol sahibi olmaları için güçlendirecek kararlı bir kamu hizmeti olarak anlaşılmalıdır. Herkes toplumun işleyişine katılma hakkına sahiptir.
b. Herkes için adalete erişim sağlayan ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa eden sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar gereklidir. Barış, savaşın ve şiddetin sona ermesinden daha fazlasıdır. Bu tutumların ve barış kültürünün teşvik edilmesidir.
c. Onur ve insan hakları evrenseldir ve tüm kurumlar proaktif olarak önyargının üstesinden gelmeli ve adaleti teşvik etmelidir.
d. Cinsiyet eşitliği, herhangi bir politika veya programın başarısı için bir ön koşuldur.
e. Güven, herkesin haklarını güvence altına alan, kapsayıcı, açık, hesap verebilir, temsili ve adil olan kurallara dayalı bir düzen yoluyla oluşturulur. Kararlar bilim ve ampirik verilerle tutarlı olarak alınmalıdır.
f. Eğitim, herhangi bir toplumun ilerlemesinin merkezinde yer alır. Birbirimize bağlı dünyamız, çocukların ve yetişkinlerin küresel vatandaşlık ve dayanışma ahlakına sahip olmalarını gerektirir.
g. Sürdürülebilirlik, çevresel bozulmanın giderilmesi, antropojenik zararın hafifletilmesi, gezegensel sınırlar içinde kalmanın ve küresel ortakların yönetiminin maliyetlerini içermeyi gerektirir. Bugün politikalar oluştururken gelecek nesillerin düşünülmesi anlamına gelir.
h. Refah, refahın sosyal ve ruhsal boyutlarını içermek için yalnızca maddi ilerlemenin ötesinde düşünen esnek toplumların doğal sonucudur.ben. Ayrımcılığa ve eşitsizliklere karşı koymak, en çok ihtiyaç duyanları korumak ve sosyal hareketlerin halkların ihtiyaçlarını ilerletmesine izin vermek için finansman sağlanmalıdır.
j. Söz konusu anlaşmalar retorik ve isteklerin ötesinde bir etkiye sahip olacaksa, BM Şartı’nın kendisi de dahil olmak üzere yapılan uluslararası anlaşmaların uygulanması gerekmektedir.

—————————-
Eylem Programı: BM’yi Küresel Sorunlarımıza Eşit Bir Kurum Yapmak

Halkların Taahhüdü

15. Çok eski zamanlardan beri, bireyler ve topluluklar, siyasi ortamdan bağımsız olarak toplumlarını ilerletmenin yollarını bulmuşlardır. Bugün farklı değil. En acil sorunlara çeşitli yollarla çözüm bulmak için çeşitli paydaşların sürekli ve güçlü katılımını taahhüt ediyoruz. Yapacağız:
a. Taahhütlerimizi yerine getirin ve yapılan uluslararası anlaşmalara ulaşmak için kendimizi yeniden tasarlayın;
b. Temel insan hakları ilkelerini uygulayın ve seslerini giderek artırarak en geride kalanlar adına çalışın;
c. Cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, küresel vatandaşlık ve dayanışma ve sürdürülebilirlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm çalışmalarımızda temel temel ilkeleri ilerletin.
d. En geniş anlayışıyla temsili çeşitliliği sağlamaya gayret etmek;
e. Her düzeyde hükümetler ve diğer paydaşlar arasında ortaklıklar aramak ve güçlendirmek;
f. Adaletsizlik karşısında seslerimizi yükseltmek;
g. Kamusal toplumun sesi için kamusal alandaki alanı koruyun ve geliştirin
h. Yerel ve küresel problem çözme yaklaşımlarına yaklaşın, cevapların karmaşık ve nüanslı olduğunu anlayın – sihirli mermi yoktur;
ben. Daha iyi ve daha etkili küresel yönetişimi savunmak;
j. Katkılarımızın giderek daha sağlam bir kanıt temeline dayanmasını sağlamak;
k. Değişim için yeni yollar bulun ve bu fırsatları sunan teknolojileri yeterince destekleyin;
l. Tabanları ve politikalardan ve uygulamalarından en derin şekilde etkilenenleri giderek mobilize ve meşgul etmek;
m. Aşağıda belirtilen önerileri ve gelecekteki yenilikleri geliştirmek de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ve Üye Devletlerini küresel yönetişimi güçlendirmeleri için destekleyin.

Üye Devletler ve Birleşmiş Milletler için Tavsiyeler

16. Son aylardaki müzakerelerimiz, aşağıda belirtilen üç değişmez önceliğe ve benimsenmesi durumunda daha etkili küresel yönetişime yol açacak bir dizi başka öneriye (eke bakınız) odaklanmıştır. Aciliyette Üye Devletler tarafından benimsenecek öncelikli tekliflerimiz:
a. Küresel yönetişimi geliştirmek için 2020 sonrası bir izleme mekanizması oluşturun. Bu mekanizmanın amacı, daha etkili bir küresel yönetişim için yeni bir sözleşme hazırlamaya ve küresel kurumlara olan güveni yeniden inşa etmeye yardımcı olmaktır. Bu tür zorunlu bir mekanizma,BM sistemini ve diğer çok taraflı kurumları amaca daha uygun ve gerçekten temsil edici hale getirme seçeneklerini belirlemek için küresel zorlukların ve bunlara verilen yanıtlarımızın incelenmesi. En üst düzeyde kapsayıcılığı sağlamalı ve yeni ve yeni ortaya çıkan ulusötesi sorun kümelerinin üstesinden gelmeye katkıda bulunacak bir şeyle birlikte, tüm devletlerin, devletlerin ve devlet dışı kişilerin fikirlerine, ağlarına ve yeteneklerine dokunmalıdır.
b. Birleşmiş Milletler’e güvenilir ve giderek daha fazla fon sağlıyor. Devam eden finansman eksikliği, BM sisteminin etkili eylemini baltalamaktadır. BM’nin nasıl daha iyi finanse edileceğine dair bir dizi seçenek, Üye Devletlere yönelik teşvikler ve caydırıcılar, süreçleri basitleştirme ve artan talebi karşılamak için fosil yakıt vergisi veya karbon vergisi gibi yeni finansman kaynakları dahil olmak üzere yaygın olarak bilinmekte ve tartışılmaktadır. Değişiklik uygulanmalıdır. Üye Devletler aidat taahhütlerini yerine getirmedikçe ve yeni finansman kaynakları belirledikçe, BM sistemi dünya çapında halkların ve ulusların artan ihtiyaçlarını karşılayamayacak.
c. Sivil toplumu ve diğer paydaşların katılım yöntemlerini geliştirmek. Bu, yeni ve bileşik küresel zorluklarla başa çıkmak için çok önemlidir. Sivil toplum ve diğer paydaşlar kilit uygulama ortaklarıdır.
ben. Bir sivil toplumun odak noktasını BM Sekreterliğine ayırın. BM Genel Sekreteri düzeyinde sivil toplumun odak noktası, BM’nin çalışmalarına sivil toplumla daha derin ortaklıklar getirecektir. BM ve üye devletler binlerce STK’nın özel taahhüdüyle daha fazlasını yapabilir ve daha iyisini yapabilir.
ii. Sistem çapında bir gözden geçirme – ardından birkaç, iyi tasarlanmış ve geniş ölçüde istişare edilen teklifin tartışılması, benimsenmesi ve uygulanması – “Biz Halkların” seslerini dahil etmek için adil ve daha demokratik bir yaklaşıma yol açmalıdır.
iii. İletişim teknolojisi kullanımını artırın. İletişim yeniliklerinin daha fazla şeffaflık ve katılım kapasitesini mümkün kıldığı bir zamanda BM, daha kapsayıcı, hesap verebilir ve meşru çok taraflılığı sağlamak için dijital platformları kullanmada dünya lideri olmalıdır.
iv. Küresel bir dilekçe mekanizması oluşturun. Böyle bir dünya vatandaşının inisiyatifi, kritik bir kitlenin BM’yi acil konulara yanıt vermeye yönlendirmesine izin verecektir.

—————————————-

17. Şimdi karşı karşıya olduğumuz küresel tehditler daha önce görülmemiş ve eylemsizlik sonuçları korkunç. BM ve Üye Devletlerini, devlet ve hükümet başkanlarını, sivil toplum örgütlerini ve diğer paydaşları, seçilmiş temsilcileri ve tüm vatandaşları, ortak kaderimizi tanımak ve bu gerçeğe yanıt veren küresel kurumlar oluşturmak için cesur adımlar atmaya çağırıyoruz. Farklı nüfuslarımız, uluslarımız ve kültürlerimiz, önümüzdeki zorlukları çözecek beceri ve kaynaklara sahiptir. “Uluslararası sorunların çözümünde uluslararası işbirliğini başarmak” ve “insan haklarına saygı ve herkes için temel özgürlüklere” destek olmak için BM Şartı’nda belirtilen değerleri ve ilkeleri yeniden teyit etmeliyiz. onları dünyanın kolektif potansiyelini gerçekleştirecek kadar alışkanlıklara, varsayımlara, tutumlara, metriklere ve kurumlara dahil ederek.
18. Gelecek kuşakların, tehditkar bir insanlığın, tek bir sesle, zararlı mirasları atmak ve onur ve umudun ortak bir geleceğine doğru ilerlediği bir yıl olarak geri dönmesine izin verin. 75. yıldönümünden başlayarak Birleşmiş Milletler’in, merakla beklediğimiz dünyayı yaratmak için bu kadar acilen ihtiyaç duyduğumuz vizyonu ve eylemleri şekillendirmek için dünya halklarıyla el ele verelim.

Yorum Ekle