Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 178 Ada, 19 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, ESENÇAY KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 178 ada 19 parsel Mevkii, Tapu kayıtlarında bahçe vasfında olup %10-15 eğime sahip  killi  tınlı toprak  yapısı itibarıyla kuru tarım arazisidir, Üzerinde  bir kaçtane mezar ve 2 adet 35-40 yaşlarında elma ağacı mevcuttur.

Yüzölçümü     : 824,69 m2

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 4.078,56 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 150 Ada, 1 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, ESENÇAY KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 150 ADA 1 PARSEL Mevkii, Ahşap  iki katlı bina: Yapı ahşap  olarak yapılmış olup, çatısı kiremitle kaplıdır, pencereleri ve kapıları ahşap doğramadır, dışı ve içi toprak sıvalı üzeri kireçle  boyanmış ve sıva kısmen dökülmüştür, tabanları ve tavan kısımları  ahşap kaplama,   yaklaşık 40-50 yıllık olan taşınmazda %70 oranında yıpranma mvcuttur,   Ahşap  tek katlı ahır: yaklaşık 40-50 yıllık olan  taşınmazda %75 oranında yıpranma mevcuttur, 1. sınıf B gurubu   yapı sınıfına girmektedir.Yıgma kargir tek katlı bina: oturur durumdaki yapı mutfak dahil 4 oda ve 1 adet wc ile 1 adet banyosu bulunmaktadır, çatısı ahşap ve kiremit  örtülüdür, iç duvarlar sıvalı ve boyalı dış duvarlar kısmen sıvalıdır, kapıları ahşap, penceleri plastik doğramalıdır, banyo ve wc seramik kaplamalıdır, yaklaşık 5-10 yıllık olan taşınmazda %12 oranında yıpranma  ve %8 oranında eksik imalatı mevcuttur.

Yüzölçümü     : 445,05 m2

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 125.242,34 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 10:20 – 10:30 arası
  2. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/12/2018

İskender ÖZTÜRK

Satış Memuru

110268

 

Yorum Ekle