Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 180 Ada, 100 Parsel, SANAYİ Mahalle/Köy, KÖPRÜBAŞI Mevkii, Taşınmaz 530,85 m2 alanında olup bahçeli  biri katlı kargir ev biri tek katlı ahşap ev biri iki katlı kargir  ev ve değirmen vasfındadır,  parsel içerisinde 166 m2 alanında 2 katlı yığma kargir mesken amaçlı bina mevcuttur, binanın 2. katı kaba inşaat halindedir, yaklaşık 32 yıllık olan binada %50 oranında eksik imalat vardır, 32 yıllık yığıma binalarda yıpranma payı %32 dir, parsel içerisinde ayrıca  tek katlı 103 m2 taban alanında yığma kargir  geçmişte değirmen binası olarak kullanılan müştemilat mevcuttur, Tabla  betonsuz  olarak yapılan taşınmazın üzeri ahşap çatı ile örtülüdür, parsel içerisindeki bina yaklaşık 42 yıllıktır, 42 yıllık binalarda yıpranma oranı %40 dır, taşınmazda %50 oranında  eksik imalat vardır, parselin ön cephesinde yaklaşık 160 m2 alanında 5 katlı oturur durumda dış cephesi sıvasız betonarme  bina  bulunmakmaktadır,  43 m2  kısmı satış konusu 180 ada 100 parsel içerisinde kalmaktadır,  yola tecavüzlü kısım yıkıldığında 43 m2 lik bina kullanılamamatadır, bu sebeple 5 katlı bina yola tecavüzlü olduğu için ekonomik  değeri yoktur.

Yüzölçümü     : 530,85 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 233.729,00 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 09/04/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 14/05/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : TAŞOVA ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/02/2018

İskender ÖZTÜRK

Satış Memuru

110268

 

Yorum Ekle