Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, Dereli Köyü  105 Ada, 24 Parsel, MEZARLIK ALTI Mahalle/Köy, DERELİ KÖYÜ 105 ADA 24 PARSEL MEZARLIK ALTI MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla olarak geçmektedir, Toprak yapısı itibarı ile killi-killi yaıya sahip olup, sulama imkanı bulunmaktadır,  Topografik  yapısı % 1-2 meyillidir

Yüzölçümü     : 2.802,42 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 8.407,26 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, Dereli Köyü 111 Ada, 4 Parsel, MEZARLIK ALTI Mahalle/Köy, DERELİ KÖYÜ 111 ADA 4 PARSEL MEZARLIK ALTI MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla olarak geçmektedir, Toprak yapısı itibarı ile killi-killi yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmaktadır, Topografik yapısı %1-2 meyillidir, Taşınmaz Taşovadan köylere giden asfalt  yolun kezeyinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 828,33 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 6.626,64 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 10:20 – 10:30 arası
  2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, Dereli Köyü  146 Ada, 2 Parsel, KÖYİÇİ Mahalle/Köy, DERELİ KÖYÜ 146 ADA 2 PARSEL KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, Tapu kayıtlarında  bahçe olarak geçmektedir, parsel  yaklaşık 16 yıllık 24 m2 alanında tek katlı yığma tuğladan üzeri tablo betonsuz  ahşap çatılı fırın mevcuttur.

Yüzölçümü     : 194,54 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 18.700,70 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 10:40 – 10:50 arası
  2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 10:40 – 10:50 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, Dereli Köyü  152 Ada, 42 Parsel, KÖYİÇİ Mahalle/Köy, DERELİ KÖYÜ 152 ADA 42 PARSEL KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, Tapu kayıtlarında bahçe olarak geçmektedir. Toprak yapısı itibarıyla  kumlu-killi yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmaktadır. Topografik yapısı %2-4 meyillidir, taşınmaz köy yerleşim yeri içerisinde kalmaktadır,  taşınmaz üzerinde  ekonomik değere sahip 3 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 809,32 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 9.353,20 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 11:00 – 11:10 arası
  2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 11:00 – 11:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, Dereli Köyü  153 Ada, 41 Parsel, TEPEDİBİ Mahalle/Köy, DERELİ KÖYÜ 153 ADA 41 PARSEL TEPEDİBİ MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarıyla  killi-killi yapıya sahip olup,  sulama imkanı bulunmaktadır. Topografik yapısı % 2-3 meyillidir.

Yüzölçümü     : 615,97 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 2.463,88 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 11:20 – 11:30 arası
  2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 11:20 – 11:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2019

İskender ÖZTÜRK

Satış Memuru

110268

Yorum Ekle