STK’lar ve YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ÖRNEKLER

Kamu ve özel sektörün yanında sivil toplumun yönetime katılması çok önemlidir. Karar alma sürecine katılım konusunda sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olan “yönetim bilimi” alanında geçmişte de çok önemli araştırmalar yapılmıştır.  Bu çalışmaların en önemlilerinden biri, 1939-1947 yılları arasında ABD-Virginia’da pijama fabrikasında Kurt Lewin ve Alfred J. Marrow’un,  “çalışanların demokratik biçimde karar alınması sürecine katılmasının üretkenliği ve katılımcılığı artırıp artırmadığı” konusunda yaptıkları uygulamalı araştırmadır. Araştırma sonucu, karara tam katılım sağlanan grupta yüksek verimlilik olduğu, kısmi katılım grubunda önemli bir değişiklik olmadığı, katılımın olmadığı grupta ise verimin düşük olduğu saptanmıştır. Bu nedenle sivil toplumun, temsilcileri ile yani Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile karar alma ve yönetim sürecine dâhil olması çok önemlidir. Bu konuda öne çıkmış uygulamalardan bazı örnekler şöyledir:

Avrupa Birliğinde (AB), kamu (belediye)-özel sektör-STK-kadın-genç-çiftçi ortaklığının eşit hak ve temsil ilkeleri ile uygulanması olan “LEADER Yaklaşımı”, yaklaşık 30 yıldır AB ülkelerinde kırsal alanlarının kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.

ABD’de bazı bölgelerde belediyeler temizlik ve çöp toplama işlerini, özellikle çevre temalı STK’lardan dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) yöntemi ile hizmet satın alarak yaptırmaktadır. Bu yöntem ile STK’lar ve sivil toplum, hem yönetime katılmakta hem de istihdam, uzmanlaşma sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktadır.

Amerikan Kalite Derneği ise, bazı meslekleri yapabilmek için şart olan “belgelendirme” işlemini kendi koyduğu uygulamalarla ve sınavlarla yapmaktadır. Kamu, mesleki belgelendirme görevini STK’lara devrederek STK’ların kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından Bangladeş’te kurulan Grameen Bank (Yoksullar Bankası), yoksullara üretim yapmaları ve gelir elde etmeleri için mikro kredi (çok küçük miktarlarda) vererek refahı artırmayı amaçlamaktadır. Şu an 81 ülkede faaliyet göstermektedir. Kamu bu uygulamayı, kendi yapmaktan ziyade desteklemektedir.

Orhan POLAT

Yorum Ekle