Amasya İtimat

‘’STK’LAR ÜNİVERSİTEDE ‘’ PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI.

Haber: Salih Turgut

Taşova Köy Derneklerimizden; Boroboy E.Kültür ve Dayanışma Derneği, Çalkaya Köyü Yardımlaşma Derneği, Dereli Köyü Yardımlaşma Derneği, Destek Köyü Yardımlaşma Derneği, Devre Köyü Yardımlaşma Derneği, Esençay Köyü Yardımlaşma Derneği, Geydoğan Köyü Sosyal Yard. Derneği, Gürsulular Köyü Yardımlaşma Derneği, Karsavul Köyü Sosyal Yard.Derneği, Kavaloluğu Köyü Sosyal Yard. Derneği, Mercimek Köyü Sosyal Yard.Derneği, Taş0va Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma TOKSOY Derneği, Uluköy Köyü Dayanışma Derneği, Yaylasaray Köyü Sosyal Yard.Derneği ile birlikte Amasya Merkez köyleri ve diğer ilçelerinin köy derneklerinin (Toplamda 88 Derneğin üyesi olduğu kısa adı ADEF olan Amasya Dernekler Federasyonunun içinde yer aldığı; Üsküdar Üniversitesi, Amasya Dernekler Federasyonu ve Haydi Tut Elimi Derneği iş birliğinde “STK’lar Üniversitede” Projesinin pilot uygulama çalışmaları başladı.

 

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan önderliğinde yürütülen projenin ilk adımı atıldı. Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar’ın verdiği “STK’larla Etkili İletişim Becerileri ve Etkin Takım Çalışması” eğitimiyle, pilot uygulama çalışmaları başlatıldı.

Prof. Dr. Tarhan: “Üniversite ile STK iş birliği çok önemli
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “STK’lar Üniversitede” Projesi ile ilgili açıklama yaptı.  STK’lar için sosyal imajın önemine dikkat çeken Tarhan; “Üniversite ile STK iş birliği çok önemlidir ve bir üniversite mutlaka STK’lar ile iş birliği içinde olmalıdır. Paydaş hareketler bu açıdan çok önemlidir. 21. yüzyılın en önemli başarılarından biri takım çalışmasıdır. STK’lar inovasyonu önemsemeli. İnovasyon mevcudu korumak değil, kabuğun dışına çıkmak, gelişime açık olmaktır.” sözleriyle projenin önemini vurguladı.
“STK’ların varlığı ve yaygınlaşması güçlü bir sivil toplum kültürünün oluşmasına bağlıdır”
Amasya Dernekler Federasyonu (ADEF) Genel Başkanı Turan Sayar ve Haydi Tut Elimi Eğitim, Rehabilitasyon ve Yardım Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, projenin STK’lar için önemine dikkat çektikleri ortak açıklamalarında; “Demokrasi, çoğulculuk, hoşgörü, gönüllülük, sivil katılım ve vatandaşlık bilinci güçlü bir sivil toplumun temel değerleridir. STK’ların varlığı ve yaygınlaşması güçlü bir sivil toplum kültürünün oluşmasına bağlıdır. Türkiye’nin kalkınma sürecinde STK’ların hukuki zemininin sağlamlaşması, sayısının ve niteliğinin artması, karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, mali yapısının ve insan kaynağının güçlenmesine bağlıdır. Bu çerçevede ‘STK’lar Üniversitede’ projesi toplumda öncü ve örnek proje olma değerindedir.” ifadelerini kaydetti.
T.C İçişleri Bakanlığı hibe desteğiyle uygulanacak olan projede; STK’ların
Kurumsallaşması ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi kapsamında nitelikli kurumsal STK’ların “Kurumsal Kalite Belgesi” ile belgelendirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında başlatılan eğitim altı hafta sürecek
‘STK’lar Üniversitede’ projesi kapsamında başlatılan pilot eğitimler ile STK ve Üniversiteler arasında yeni bir kültürün oluşması ve bu eğitimlerin iki kurumu da beslemesi amaçlanıyor. Bu eğitimler kapsamında “İnsan Kaynakları Yönetimi ve 24 ayar Kurumsallık Kriterler” başlıklı eğitim Fatih Demirtaş tarafından düzenlendi.
Altı hafta sürecek pilot eğitim programında; “Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, STK’lar İçin Hukuki Çerçeve ve İnsan Hakları, Sivil Toplum ve Strateji Oluşturma, STK’lar İçin Örgüt ve Organizasyon, STK’larda Gönüllülerle İş birliği ve Gönüllülük Çalışmaları, Hitabet ve Etkili Konuşma Sanatı, STK’lar İçin Proje Teklifi Yazma Teknikleri, Proje Bütçesi Oluşturma, Etki İzleme ve Değerlendirme, STK’lar İçin Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları, STK’larda Proje Yönetimi, ve Kolaylaştırıcılık ve Eğitim Teknikleri” konularında çeşitli eğitimler yer alacak.

Yorum Ekle