Soykütük ve Vergi Defterlerinde İsmi Geçen Köy ve Mahalleler:

Araştırmacı Ahmet Alidedeoğlu’nun çıkardığı listedir.
Erbaa Kazası Osmanlı Arşivinde Bulunan 1830-1846 Yıllarında Tutulmuş Soykütük ve Vergi Defterlerinde İsmi Geçen Köy ve Mahalleler:
1 Erbaa kazasına merbut, Sonusa kazası, köy çiftlikleri
2 Erbaa kazasına bağlı, Sonisa kazası, Boraboy karyesi
3 Erbaa merbut, Karayaka nahiyesi, Hosan karyesi
4 Erbaa kazasına tabi, Karayaka kazası, Emeri karyesi
5 Erbaa kazası, Karayaka nahiyesi, Usta Mehmed karyesi
6 Erbaa kazasına merbut, Taşabad nahiyesi, Bidevi karyesi
7 Erbaa kazasına bağlı, Karayaka nahiyesi, Holay karyesi
8 Erbaa kazasına bağlı Karayaka nahiyesi, Alahisyan karyesi
9 Erbaa kazasının, Karayaka nahiyesine tabi Çatalan karyesi
10 Erbaa’ya merbut, Sonisa nahiyesi Andıran karyesi
11 Erbaa kazası, Karayaka nahiyesi, Mürüs karyesi
12 Erbaa’ya tabi, Taşabad nahiyesi, Hacıpazar karyesi
13 Erbaa’ya merbut, Taşabad nahiyesi, Devre karyesi
14 Erbaa’ya merbut, Sonisa nahiyesi, Yemişbükü karyesi
15 Erbaa kazasına bağlı, Sonisa nahiyesi, Tekelüze karyesi
16 Erbaa kazasına merbut, Sonisa nahiyesi, Destek karyesi
17 Erbaa kazasına tabi, Karayaka nahiyesinin Aray ve Ayan karyeleri
18 Erbaa kazasına merbut, Taşabad nahiyesi, Ahur karyesi
19 Erbaa kazasına merbut, Taşabad nahiyesi, Tasna karyesi
20 Erbaa kazasına merbut, Huşa nahiyesi, Gemibükü ahalisin
21 Erbaa’ya merbut, Sonisa kazası, Halamaz karyesi
22 Erbaa’nın Sonisa kazasına bağlı Karabük karyesi
23 Erbaa’nın Sonisa kazasına bağlı Mercimek karyesi
24 Erbaa’ya merbut, Sonisa kazası Kozluca karyesi
25 Erbaa kazasına merbut, Eyrek nahiyesinde Gemleri ve Erzenüs karyeleri
26 Erbaa’nın Sonisa kazasına tabi Dereköy karyesi
27 Erbaa’nın Nefs-i Sonisa karyesi (Sonisa)
28 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Gelengere ve Eryaba karyeleri
29 Erbaa kazasına bağlı, Sonisa kasabası, Yalaklu karyesi (Balaklu mu?)
30 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Zikri karyesi (Ziğdi)
31 Erbaa’nın Sonisa kazasına tabi Zuday karyesi (Alparslan)
32 Erbaa’nın Eyrek kazasına tabi Aşağıçandır karyesi
33 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Geleğin karyesi
34 Erbaa’nın Sonisa kazasına tabi Karlık karyesi
35 Erbaa’nın Eyrek kazasına tabi Eksal karyesi
36 Erbaa’ya bağlı Eyrek kazasına tabi Karkın köyü.
37 Erbaa’nın Sonisa kazasına tabi Karsavul karyesi
38 Erbaa’ya bağlı Taşabad kazasına tabi Tekye karyesi
39 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Ahret karyesi
40 Erbaa’nın Sonusa kazasına tabi SEPETLİ karyesi (Burada Sepetlioba kayıtlarının da var olabileceğini düşünüyorum.)
41 Erbaa’nın Taşabad kazasına tabi Çalkara karyesi
42 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Hayati karyesi
43 Erbaa’nın Taşabad kazasına tabi Dereli karyesi
44 Erbaa’nın Sonisa kazasına tabi Durucasu karyesi
45 Erbaa’nın Karobağa kazasına tabi Manasköfe karyesi (?)
46 Erbaa’nın Karayaka kazasına tabi Nuhi ve Elinek karyeleri
47 Erbaa’nın Eyrek kazasına tabi Aydınsofu karyesi
48 Erbaa kazasına bağlı Karayaka kazası, Zelhoz karyesi
49 Erbaa kazası Karayaka kazası
50 Erbaa kazası Karayaka kazası Tepekışla karyesi
Yukardaki köy ve mahallelere ait 1830 ile 1846 yılları arasında yaşayan erkeklerin soykütük nüfus defterlerinde sahısların isimleri eşkalleri doğumları sülale adları – vergi defterlerinde hane reislerinin yıllık verdiği vergisi arazisi ineği öküzü atı eşeğinin sayısı belirtilmiş kayıt altına alınmıstır.
e – devlet soy kütükleri 1905 yılı nüfus sayımı olup 1904 – 1905’de sağ olan kişilerin kaydı tutularak bugüne kadar işlenerek gelinmiştir.
Öncesi için Tahrir defterleri ve Osmanlı kayıtları iyiden iyiye incelenmek suretiyle 1750 yılına kadar belki soyun aile reislerine ulaşılabilir.
Rika ve siyakat usülünde yazılmış olduğundan bu yazı türlerini bilmek de lazımdır. El yazısı olduğu için uğraş gerekmektedir.
Enver Seyhan

Yorum Ekle