SAYIN VALİMİZ…

Aslında bu başlığı “Sn. Vekillerimiz” şeklinde atmamız gerektiğini biliyoruz ama siyasilerin yazacağımız konuyu, malumatları oldukları halde yıllardır çözmedikleri ya da çözemedikleri için devletimizin Merzifon ili (!) Taşova Kazası olarak pardon Amasya ilimizin Taşova kazası olarak talep ve dileklerimizi ancak bu şekilde devletimizin siz Sn. Valisine duyurmak suretiyle çare bulacağımızı umut ettik…


 


  Sn. Valimiz ilimize hoş geldiniz. Geldiğinizden bu yana kısa zaman içerisinde ilimizin sorunları hakkında halkla beraber sorunlar ve çözümler konusunda yaptığınız şura ve toplantıları yazılı medya ve internet sayfalarından izliyoruz.Bu tür toplantıların yararına inanıyoruz ancak aklımıza siyasetin ince oyunları geliyor.Eğer bu tür toplantılar haddimiz olmayarak yazıyoruz, milletin gazını almaya matuf bir proje olarak yukardan istenen bir toplum mühendisliği planı değilse, takdirle ve alkışla karşılıyor, kutluyoruz.


 


  Sn. Valimiz Taşova ilçesi olarak sizden kaynak tüketen, sistem çürüten bir talebimiz yok. Taşova halkının sağlık sorunları daha doğrusu 50 yataklı devlet hastanemizin bir türlü halledilemeyen uzman doktor konusunda mülki amir olarak halkın sıkıntısına çare bulmanızı istiyoruz.
 


     İlçemizin Devlet Hastanesi yapılmadan önce de, şimdi de Amasya Devlet Hastanesine sağlık sorunları ile ilgili başvuranların, orada yatarak tedavi görenlerin yarısının Taşovalı olduğunu sağlık müdürlüğümüz biliyor, Amasyalı da biliyor.

 


  Taşova da devletimizin ilçemize kazandırdığı 50 yataklı güzel bir hastanesi var. Ancak bir türlü uzman doktor açığını halledemiyoruz.


 


  Burada Merzifon ili (!) diyerek ironi yapmamızın altında ilçeler arasında yapılan haksızlıklara dikkat çekmek istedik. Merzifon’a Ortadoğu’nun en büyük hastanelerinden biri yapılacak, her branştan uzman doktor bulunacak, 50 köyü, 10 kasabası olan Taşova’ya da askerliğini yapmamış uzman doktor göndererek kadrosu dolu görünen adı var kendi yok doktorlarla idare-i maslahat yapılacak…


 


  Bizim buralarda bu gibi durumları ifade için sıkça söylenen bir tabir vardır. Yöresel dille


 


          “ Biz leyleğin yuvadan attığı mıyız?..”


 


  Biz Amasya ilinin kazası değil miyiz? Bizim ilçemizin hastanesine de hiç olmazsa belirli branşlarda uzman kadro ne zaman ihdas edilecek?


 


  Sn. Valimiz hastanemizin uzman açığı giderilene kadar sizden hiç olmazsa köylümüzün ilçeye indiği Perşembe günleri Amasya Devlet Hastanemizin uzmanlarından belirli branşlarda bir günde olsa ilçemizde görevlendirilmesini arz ediyoruz.


  Sn. Valimiz bizim insanımız devletine saygılıdır, onu idare edenlere de… Bu saygısından dolayı devletine diyeceğini dolaylı olarak ifade eder. Tıpkı Erzurum da ki vatandaşımız gibi.


 


–  Bir mülkiye müfettişi doğuya teftişe giderken, bir Erzurumlu köylüye misafir olmuş.Sohbet sırasında köylüye sormuş:


 


–    Baba memleketinde kaç vali gördün?


 


Köylü :


–     On, onbeş vali hatırımdadır.


 


–    Peki bunlardan kaçı sizi memnun etti?


 


–   Allah gani gani rahmet etsin, Mustafa Paşa’dan çok memnunduk.


 


Köylünün on onbeş  vali içinden Mustafa Paşa’yı seçmesi müfettişin dikkatini çekmişti:


 


–  Bu Mustafa Paşa dediğin vali ne gibi hizmetler etti ki, hatırından çıkmamış?


 


–  Beğim, o vali Erzurum’a gelirken yolda ölmüştür.Gerisini sen anna…!


 


  Taşovalılar olarak biz sayın Valimize sağlıklı bir ömür ve bu ömrü verimli kılacak mukaddes davasına hizmette başarı dileyeceğiz. Ancak Taşovalı olarak kendisini sorunlarımıza çare        bulan bir vali olarak anmak ve hatırlamak isteriz…      


 


  Sn. Valimiz hastalara hastane, evsizlere konut, işsizlere iş, çocuk ve gençlere okul, fakire ekmek, mazluma adalet, mağdura hak, vatandaşa can güvenliği siyasetin iktidarların görevi olduğunu biliyoruz.Biz yazanların görevi de bu görevi yapmayanları uyarmak ve ülkede kendini sahipsiz ve himayesiz bulan kitlelerin sesi olmaya çalışmak…


 


  Sesimize kulak vereceğinizi umuyoruz.Biz yazarlar halkın yandaşı medyayız (1) “Kellim kellim la yenfa” dedirtmeyin bizlere…


         


(1)                                         Yaz yaz yok fayda.                                   


 


Saygılarımızla…


 


 

Yorum Ekle