ÖZGECİLİK

Selçuk Şimşek
Eşrefi mahlûkat (varlıkların en şereflisi) olan insan doğar, yaşar ve ölür.
İnsan aklı ve fikri ile diğer canlılardan ayrılan en değerli varlıktır.
Bu değerli varlığın sonunda gideceği yer iki metre kare topraktır.
İnsan herkes tarafından bilinen bu hakikate rağmen hayattayken dünyalara sığmaz.
Sahip olma duygusu, kazanma hırsı ve her şeyi mübah görme anlayışı insanın gözünü kör
eder.
Kanun, kural tanımayan aç gözlülük ve bencillik duygusu insanın ruhunu esir alır.
Duyarsız bir vicdan ve kararmış bir kalp ile tüm toplumsal değerleri hiçe sayar, başkalarının
hakkını, hukukunu görmezden gelir.
Toplumda böyle düşünen insan sayısı her geçen gün artıyor, ilkesizce yaşamak adeta
normalleşiyor.
Günümüzde hiçbir karşılık ya da ödül beklemeden başkasına yardım eden insanlar maalesef
azalıyor.
Özgecilik ne demek?
Başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe durumu.
Başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan dünya görüşü.
İnsanlara karşılık beklemeksizin yapılan hizmet, iyilik, yardım.
Kişinin başkalarının çıkarları adına kendi çıkarlarından vazgeçebilme durumu.
Bencillik karşıtı olma hali.
Erdemli bir insanın sahip olması gereken güzel hasletler.
Toplumda karşımıza bu değerleri içselleştirip davranışa dönüştürmüş bir birey çıktığında
şaşırıyoruz.
Halbuki;
Ülke insanı olarak doğal afetlerde ve sosyal olaylarda yardımlaşmayı dayanışmayı,
paylaşmayı severiz.
Dini bayramlarda yardımseverlik, cömertlik, iyilik yapma noktasındaki duygularımız hep
zirvededir.
Nerede bir öksüz, yetim çocuk görsek başını okşar sevgimizi gösteririz.

Bu bağlamdaki içten samimi karşılık beklemeden yapılan iyiliklerin adıdır özgecilik.
Özgeciliğin özünde, iyilik yapma, yardımseverlik, özveri, cömertlik, duygudaşlık, merhamet,
gönüllülük ve paylaşma vardır.
Özgeci Davranış: İnsanlara iyilik yapmış olmanın verdiği doyum dışında, hiçbir karşılık ya da
ödül beklentisi olmaksızın bir başkasına yardım etmek için gönüllü olma halidir.
Sosyal hayat bizlere insanlara ihtiyacı olan şeyleri vermemiz gerektiğini öğretir.
Yapılan çalışmalarda özgecilik davranışı ile beğenme hissi arasında da ilişki olduğu ortaya
çıkıyor. Yani beğendiğimiz kişilere daha çok yardım ederiz.
Bireyin herhangi bir çıkar gözetmeden, hatta bazen de bir bedel ödeyerek diğer bireylerin
veya toplumun iyiliği uğruna fedakârlıkta bulunmayı prensip edinen tutum ve davranışların
gelişip yayılması umuduyla…

Twitter@selcuksimsek68
Instagram:selcuksimsek6868
Facebook: Selçuk Şimşek

Yorum Ekle