MÜFTÜLÜKTEN KURBAN AÇIKLAMASI

 

 

Taşova Müftüsü Harun Yılmaz Kurbanlık hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartılıp alınıp satılabileceğini söyledi.

Yılmaz “Ayrıca, toplumda herhangi bir aldatma, kargaşa ve ihtilafa yol açmayacak şekilde yaygın bir uygulama varsa, kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın et birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla, kesildikten sonra eti tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir.

 

Hz. Peygamber (s.a.s.)  kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirdiğini belirten Yılmaz

 

“İbadetlerin; şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır, ibadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Hayvanın kesilmesi kurbanın şartıdır. Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedeli ödemek  suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.); kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir.

Allah Teâlâ’ nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez.Ancak şahısların ve kurumların vekaletle başkaları adına kurban kesmeleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları mümkündür.Hatta günümüz şartlarında vekalet yolu ile kurban kesimi daha da önem arz etmiştir. Kendi imkanlarımız ile ulaşamadığımız ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine vekalet yolu ile kurbanların ulaştırılması sağlanmak tadır.

Bu noktada Türkiye Diyanet vakfının vekaletle kurban organizasyonu dikkatimizi çekmektedir. Vatandaşlarımız güvenle kurbanlarını vekalet yolu ile kestirip ihtiyaç sahiplerine bu yolla ulaştırabilmektedirler. ”dedi.

Yorum Ekle