Amasya İtimat

Meyve Hasat Kriterleri

Bitki ve toprak üzerinde belirli olgunluk derecesine ulaşmış meyvelerlerin bitkiden koparılma işlemine hasat denir. Meyve yetiştiriciliğinde amaç bahçeden çıkan kaliteli ürünün en az kayıpla tüketiciye ulaşmasıdır. Bu da doğru biçimde hasat edilen ürünün uygun koşullarda depolanması ve son tüketiciye kadar gelmesi ile mümkündür.

Ürünün hasat edilmeye hazır ve uygun olma durumuna hasat olumu denir. Hasat olumu, ağaç üzerindeki fiziksel gelişimini tamamlamış olgunluğa erişmesi durumudur. Bu durumda fiziksel gelişme durur veya durmak üzeredir. Hasat olumu bölgenin iklim ve toprak koşulları, kültürel işlemler gibi etkenlere göre değişkenlik gösterir.Meyvelerde fiziksel gelişmenin durduğu, biyokimyasal gelişmenin aktivite kazandığı dönem ise yeme olumu olarak adlandırılır. Yeme olumu, artık tüketime uygun olma durumudur.

Erken Hasatın Sakıncaları

Meyveler yeterli erişkinliğe ulaşmamışlar ise verim düşük olur. Meyvelerde yeteri kadar şeker birikmez ve bu durum lezzete de yansır. Aynı zamanda dış görünüş de bozuk olur. Henüz oluşumu gerçekleşmemiş meyveler dallara sıkı tutunduğu için hasat zor olur. Bu nedenle erken hasat yapılmamalıdır.

Geç Hasatın Sakıncaları

Meyvelerin olgunluk seviyesi ilerlemiş olursa hasat sonrası dayanma süreleri kısalır ve çabuk çürürler. Erken hasatta olduğu gibi tat ve lezzet kaybı yaşanır, fizyolojik bozukluklar meydana gelir.

Ilıman iklim meyvelerinde hasat kriterleri genel olarak aşağıdaki maddelere bağlıdır:

 • Kabuk alt ve üst rengi
 • Meyve etinin sertliği
 • Nişasta miktarı
 • Meyve suyu miktarı
 • Suda çözünen kuru madde miktarı
 • Asit miktarı
 • Olgunluk oranı
 • İrilik ve şekil
 • Meyvenin daldan ayrılma durumu
 • Meyve etinin çekirdekten ayrılma durumu
 • Gelişim süresi
 • Çiçeklenme sonrası sıcaklık
 • Aroması
 • Solunum hızı
 • Daldan kopma
 • Özgül ağırlık
 • İç etilen miktarı
 • Çekirdekten ayrılma durumu
 • Etli kabuk çatlaması

Bu kriterlerlerin kolayca uygulanabilir, basit ve güvenli olabilmesi için doğru araç gereç kullanımı önemlidir. Kaliteli ikinci el hasat makineleri ve daha fazlası için https://www.truck1.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Ekle