Amasya İtimat

MALMÜDÜRLÜĞÜ 4 KÖYDE 8 PARSELİ SATIŞA ÇIKARDI

İlçemiz Malmüdürlüğünce dört köyümüzde 8 parsel tarla, arsa ve ham toprak vasfındaki taşınmaz mal satışa çıkarıldı.

Uluköy ve Boraboy’da üçer, Alpaslan ve Kırkharman köylerinde birer parsel taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 28 Ağustos 2018 Salı günü Malmüdürlüğünde saat 10.00 ile 11.45 saatleri arasında yapılacak.

Yorum Ekle