Amasya İtimat

KONYARLAR

Bu konuda bir şeyler yazmak gerçekten zordur ancak Taşova gazetesinde de not düşmek gerekir. Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin ilk dönemlerin Soyadı Kanunu ile insanlarının isminin yanında bir ad daha taşıma zorunluluğu getirildi. (26 Kasım 1934)   Genellikle bir sebebi vardır taşınan isimlerin ve gençler sorarlar aile büyüklerine. Bende öyle yapmıştım; sormuştum  babama,  bana dedemin dediğini aktarmıştı, ‘’………Bize orada da Konyar denirdi.’’                                                                                                     


  Bizim atalarımızın Selanik’ten gelmesinin yanında  Türkiye cumhuriyetinin dahi zekası ve kurucusu M.KEMAL ATATÜRK’ün de soyunun Konyar’lardan gelmesi bu konuda bir çok araştırma ve makale ile karşılaşmamıza neden olur. Bununla beraber bir çok tarihçi yazar bu konudaki yazıları tek kalmayıp birbirini tamamlayıcı olmuşlardır. Konyar bir soy isimden ziyade tarihsel geçmişi geniş olan bir terimdir.


    Murat Hüdavendigar dönemi ile başlayıp süre gelen dönemlerde balkanlarda elde edilen toprakları Türkleştirmek için tamamı ile Türk ailelerin burada yerleşimi sağlamıştır. Bu Türkler aynı zamanda sınır boylarının güvenliğinden sorumlu  Akıncı Türk aileleridir. Fetihnamelerde Konyarlar için hudut gazileri ünvanı verildiği yazılmaktadır.


    Konyarların yoğun olarak yaşadığı yer Teselya’da  Kozan bunun kuzeyinde Sarıgöl de denilen Kayalar ve Selanik‘in kuzey doğusu idi. Sayı olarak diğer Türkmenlerden daha az oldukları bilinen Konyarlar, halılarındaki özel desenlerden dolayı dönemin seyyahları tarafından   ’’ konyaren-figüren’’   çok meşhur oldukları kayıt altına alınmıştır. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Sarıgöl ’’Kayalar’’dan Selanik’e geçmiş,  Babası Ali Rıza efendi ise Yörük Türkmen’dir.


    Konya -Aydın  çevresinde  Rumeli’ne gelen yetenekli Türkmenler kimi bölümlerde Yörük, kimi bölümlerde Türkmen olarak ele alınır. Ve bu kitaplarda kimi bölümlerinde de eş anlamlı kullanılmışsa da şu sözünde Atatürk’te tamamlayıcı olmuştur;    ‘’  ….. Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir.’’


     Uzun yıllar Arnavutları Osmanlıya karşı bir araya getirmeye çalışan  İskender bey ile 1444-1446 yılları arasında  muharebede Osmanlı’yı püskürtmüş,  1448 yılında 2. Murat döneminde Kocacenk diye de bilinen muharebede Osmanlı muzaffer olmuş  2. Murat ordusunda  Konyar’lar   (Konyalılar-hudut akıncıları) adıyla İsa Bey komutasında  3,000 şehit vermişlerdir.  Günümüzde o günün mezar taşlarında  Konyarlardan ……… oğlu diye yazıldığı görülmektedir.


   Osmanlı kuruluş dönemi tarihçisi Aşık paşazade ise  Konyarlar  için  ‘’………. Kafir memleketini İslam memleketi eylediler .’’der.


   Sarı göller ‘’kayalar’’  Türkmenleri  Evlad- ı  Fatihan olarak ta kaydedilmişlerdir.Hasan paşa tarafından 1691 tarihinde Evlad-ı  Fatihan piyade defterine göre Kayalar bölgesi köy ve mahallelerden vermekte oldukları askeri belirten çizelge ile de karşılaşılır


     Saraya yakınlığı ile de bilinen Konyarlar anlam ifadesi ile  Konya dan göçen zamanla telaffuzu değişen hudut gazileridir.


 

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.