Kaymakam Kurnaz Kurum Müdürleri ile bir araya geldi

 

 

İlçemizde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 40. maddesi gereğince ilçe idare şube başkanları toplantısı Kaymakam Kudret Kurnaz başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İdarecilerin görevlerini yaparken vatandaşın sorunlarına sıcak ve yapıcı yaklaşmalarının gerektiğini vurgulayan Kaymakam Kurnaz; “Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın tüm kurumlarımızdan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız. Dairelerinize işini yaptırmak için gelen vatandaşlara güler yüzlü davranmanızı bekliyorum. Sonuç da siz nasıl ki bir başka daireye işinizi yaptırmak için gittiğinizde güler yüzle karşılanıyorsanız, vatandaşımızın da aynı sizin gibi karşılanmasını ve işlerinin kısa bir süre içerisinde bitirilmesini sizlerden bekliyorum. Ayrıca kurumlarımız Avrupa projeleri, OKA, TÜBİTAK ve benzeri kurumların proje çağrılarını takip ederek ilçemize yeni projeler kazandırıp yeni fikirler üretmeliyiz” dedi.

Toplantıda İlçe Kaymakamı tarafından verilen görev ve talimatlar  doğru ve kısa zamanda yerine getirilmesi, kurumlar tarafından yapılan yazışmaların Başbakanlık Resmi Yazışma Kuralları yönetmeliğine uygun olarak yapılması ve vatandaşlarımızın bilgi edinme hakları kapsamında verilen dilekçelere  yasal sürede cevap verilmesi,kurumlarda tarafsızlık ilkesine dikkat edilmesi , mesai saatlerine uyulması ve personel izinlerinde işin aksamamasına dikkat edilmesi gibi konu başlıkları görüşüldü.

 

Toplantı kurum müdürlerinin 2015 yılı içerisinde yapmış oldukları ve 2016 yılı içerisinde yapacakları çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi vermeleri ve fikir alışverişi ile sona erdi

 

Toplantıda alınan karar metni aşağıdadır.

 

 

5442 Sayılı Kanunun 40. Maddesi gereğince 20/01/2016 Çarşamba günü İlçemiz Kaymakamı Kudret KURNAZ başkanlığında İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı salonunda tüm daire amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda;

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesinin temini kapsamında;

  • Kurumlar tarafından yapılan yazışmalarda, Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği’nin incelenerek, gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, yazışmaların açık, anlaşılır, dilbilgisi ve gramer kurallarına uygun şekilde yerine getirilmesinde daire amirlerinin gereken hassasiyeti göstermeleri,
  • İlçe Kaymakamı tarafından verilen talimatların araştırılıp raporlanması ve zamanında yerine getirilmesi ile ilgili takip ve geri bildirim konularında oluşan zafiyetlerin önüne geçilmesi kapsamında, daire amirleri ile haftalık veya aylık toplantılar yapılarak, verilen görevi zamanında yerine getirmeyenler hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı,
  • Daire amirlerinin, mesai saatlerine riayet edilmesi ve personele izin verirken, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinde aksaklık yaşanmamasına dikkat etmesi gerektiği,
  • Vatandaşların, bilgi edinme kapsamında yaptıkları müracaatlarda yoğunluğun artmış olması nedeniyle, dilekçe ve bilgi edinme ile ilgili müracaatlara yasal süre içerisinde cevap verilmesine özen gösterilmesi,
  • Daire amirlerinin, kurumlarında görev yapan personellerin tarafsızlık ilkesine riayet etmeleri hususunda gereken hassasiyeti göstermeleri,
  • İlçede yapılan yatırımların, ilgili kurum amiri tarafından takibinin yapılması ve her yatırım hakkında, işin teklifi aşamasından bitirilmesine kadar Kaymakamlık Makamının bilgilendirilmesi,
  • Daire amirlerinin, Avrupa Birliği Projeleri, Oka Projeleri, Tubitak v.b. kurumların proje çağrılarım takip etmek, kurumunu ilgilendiren projeleri almak ve yeni fikirler üretilmesi konusunda duyarlı olunması gerektiği;  Kurumların kendi personeliyle yapacağı  toplantılara İlçe Kaymakamı’nın da katılması hususları görüşüldükten sonra toplantıya son verildi.

 

 

Yorum Ekle