Amasya İtimat

İYİ HESAP İYİ YAŞAM

Doğada her nesne belli bir hesapla yaratılmış. Dünyamız kendi etrafında 24 saatte döner. Ay dünyamızın çevresinde 30 günde döner. Dünyamız güneşin çevresinde 365 günde döner… Küçücük bir atomun yapısında bile olağanüstü bir bilgelik, olağanüstü bir hesap vardır. Aynı cins atomların elektronları, protonları, nötronları eşittir. Atom içerisindeki küçücük elektronlar da sanki bir gezegen gibi, kendi çekirdeğinin etrafında ölçülü bir şekilde döner döner…


Ağaçlar belli zamanlarda çiçek açar, daima aynı renklerde, tatta… meyve verir. Örnekleri sonsuz sayıda çoğaltabiliriz. Öz olarak her nesnenin yaratılışında çok büyük bir hesap vardır. Bu nedenle, M.Ö. 565 yılında Sisam adasında doğmuş olan büyük matematikçi, filozof Pisagor, dünyaya bu mükemmel uyumu ve düzeninden dolayı Kosmos “Düzen” adını vermiştir.


Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Sonsuz nitelikleri olan sonsuz evreni yaratan Yüce Tanrı, bu evrende her şeyi uyumlu, ölçülü, hesaplı yaratmıştır… Bu nedenle, Yüce Tanrı’nın huzurunda saygıyla eğilmek, onun yarattıklarına sevgiyle, saygıyla bakmak, yaratılmış her varlığa iyi davranmak, sevmek, insan aklının, belki de varlığının nedenidir…


İnsan, Tanrı’nın özenle yarattığı, hiçbir varlıkta mevcut olmayan akıllı bir varlıktır. Bu akıl sayesinde; hem evrenin yaratılışındaki, işleyişindeki düzeni, uyumu, hesabı kavrar. Yine aklıyla, bilgileriyle, bu evrendeki hesapta bir sapmanın kendisine ve tüm evrene zarar vereceğini bilir. Bu nedenle doğanın dengesini bozmamaya çalışır.


Bu bilgilerle, diyebiliriz ki, insan da,   evrende var olan bu düzendeki gibi hesaplı olmalı, yaşamının her alanında;   İşte hesap, davranışta hesap, dinlenmede hesap, eğlencede hesap, yemede hesap, içmede hesap, yürümede hesap, sözde hesap, adalette hesap,  uyumada… hesaplı olmalıdır. Eğer bir insan mutluluğunu, iyiliğini istiyorsa. Aklıyla hesabını doğru yapmalı ve doğru yaşamalıdır.   Hiçbir konuda aşırıya kaçmamalıdır.


 


Kosmos’ da olduğu gibi yaşamımızın her alanında düzen ve uyum olmalıdır… Düzen ve uyum da ölçülü, hesaplı olmamıza bağlıdır. Faydacılık felsefesinin kurucusu İngiliz Filozofu J.Bentham (1748 – 1832)’in dediği gibi: ” Kötü insan yoktur, kötü hesap eden insan vardır. “Bentham’ın tarihi sözünde gerçek payı vardır. İnsan daima, acıdan kaçar kendisine haz veren şeyleri arar. İşte bizi çeşitli davranış ve eylemlere iten bu istek, arayış; daima akılcı, erdemli, ölçülü hesaplı olmalıdır. Bireyci bir felsefi düşünceye sahip Filozof Bentham: İnsan kendi yararını, iyiliğini düşündüğü kadar, beraber çalıştığı, beraber yaşadığı, diğer insanların da yararını ve iyiliğini düşünmelidir, görüşüyle; ” özgecilik ” ilkelerini de savunmuştur. Özgecilik; insanların karşılıklı olarak birbirlerinin iyiliğini, mutluluğunu istemesi, birbirinin iyiliği için çalışmasıdır. Bentham bireyci görüşe sahip olmasına karşın, daima toplumun iyiliğini de savunmuş: ” İyi, en yüksek sayıda insana, en yüksek mutluluğu sağlayan şeydir.” Sözü ile insanlığa verdiği önemi belirtmiştir.


 


Sonuç olarak, yaşamımızda ne yaparsak yapalım, daima hesaplı olmalıyız. Vaktimizi, paramızı, maddi manevi tüm değerlerimizi korumalı, geliştirmeli ve sahip çıkmalıyız. Hesaplı, ölçülü, akılcı hareketlerle sağlığımızı korumalıyız. Hesaplı üretmeli ve hesaplı tüketmeliyiz. Kendi yararımızı düşünürken, diğer insanların da iyiliğini düşünmeli, onlar için de iyi işler yapmalıyız.


 


Kosmos’da olduğu gibi insanın yaşamında da bir düzen, uyum, ahenk olmalıdır. Bu düzen, ahenk, iyilik ayarı kendi elimizdedir. Mutluluğumuz veya mutsuzluğumuz bizim akıl ve irademizle oluşturacağımız hesaplı, uyumlu, ahenkli olmamıza bağlıdır.


Yeni yılınızı kutlar, yaşam boyu iyilikler dilerim.


Hoşçakalın…


 


 

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.