Amasya İtimat

İŞİ EHLİNE VERMEK

Özel yâda kamudaki yapılacak görevlendirmelerde görevin niteliğine göre, ehil ve yeterli olanı seçmek aklın modern yönetimin başarının adaletin vazgeçilmez unsurudur.

 Aynı şekilde dinimizde ayet ve hadislerde işi ehline verilmesinin kesin hükümleri hepimizce bilinmektedir

“Mekke’nin fethinden önce Mekke’nin anahtarı henüz Müslüman olmayan Osman bin Talha’dadır. Peygamberimizin amcası Hz. Abbas Kabenin anahtarının kendisine verilmesini ister.

O esnada ayet iner “Allahü teala size emanetleri ehline vermenizi emreder..” Peygamberimiz(s.a.v) anahtarı henüz Müslüman olmayan birisine yani Osman bin Talha ya herkesin huzurunda teslim eder bunun üzerine Osman bin Talha Müslüman olur.”

“işi ehline vermeyi” Kuranı-ı Kerim emrediyor

Bir hadisinde Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır “iş ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekle”

Ülke olarak

Ne dinimizin emrini nede modern yönetimin gereğini yerine getirme düşüncesi aklımızın kıyısına senelerdir bir türlü yanaşma imkânı ne yazık ki bulamadı.

Atamalarda Liyakate ne dün nede bu gün yeterince dikkat edilmedi Sistem manipüle edilerek her dönemde liyakat yedek olarak kenarda bekletildi ya da sürekli kadro dışı bırakıldı.

Yeteneği, birikimi donanımı hatta eğitimi yeterli olmadığı halde makamlar hısıma, akrabaya taraftarlara sunuldu asıl olması gereken hak edene layık olana verilmesidir.

Görevlendirmeler kamu yararı için liyakat ve güvenirlilik esasına göre yapılması gerekirken halay başı inatla baskın kliklere göre yapılmış bedelini ülkemiz ağır bir şekilde ödemiştir.

İş ehline verilmezse emanete zarar verilerek toplum Madden ve manen kayba uğrayarak geleceğimiz ipotek altına alınacaktır.

Nihai olarak bu zarar başta olan siyasi erkin hanesine yazılırken hem siyaset hem de ülkemiz kaybedecektir.

Hâlbuki işin ehli olan biri emanete zarar vermeyecek işi fayda, hayır esasına göre rasyonel bir şekilde seksen milyon insanın alın terinden oluşan kaynağı zayi etmeyecek hakkın rızasınca Allaha hesap verilir bir şekilde ifa edecektir. Liyakatli insanların çaba ve başarıları aynı zamanda siyasi erkin hanesine yazılacaktır.

Adaletle hükmetmenin gereği işi ehline vermektir

Ehil olmayanların koltuk sevdasına düşerek makamı işgal etmesi toplumda güven ve adalet duygularının aşınmasına neden olurken, başarı odaklı motivasyonu yok edecektir.

“İş ehli olmayana  verildiği zaman, kıyameti bekle.”

Yılmaz SERGEN

Yorum Ekle