Amasya İtimat

İLAN TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait aşağıda açıklamalı İş makinesi ve Araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü satılacaktır.
2- Plaka Marka ve cinsi: Model yılı Muhammen Bedeli: Geç.Teminat:
Fargo Marka Kamyonet   1985          3.000,00 TL           500,00 TL
Ruston Marka Paletli Ekskavatör 1982 20.000,00 TL 1000,00 TL
Champion Marka Greyder 1979 20.000,00 TL 1000,00 TL
Traktör Kepçe Ön Dingil 1.500,00 TL 300,00 TL
3- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
4- İhale 26/ 12/2017 Salı günü saat 14: 00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- İhaleye girebilmek için isteklilerin 2886 sayılı yasanın 25.maddesi uyarınca geçici teminatlarını yatırmaları zorunludur.
6- İsteklilerin aynı gün saat 12:00 ye kadar Geçici teminatlarını yatırmaları ve ihaleye girerken makbuzlarını ibraz etmeleri mecburidir.
TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Ekle