Amasya İtimat

İL ÖZEL İDARESİ HAZİRAN AYI KARARLARI

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisi  1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11.00 de Amasya İl Özel İdaresi Meclis salonunda toplandı.

 

İdaremiz taşınmazlarından Amasya İli Taşova İlçesi Alpaslan Köyünde 120 ada 8 nolu parselde kayıtlı 164,44 m2 taşınmaz üzerine Köy Tüzel Kişiliğine ait traktör ve muhtelif iş makinesi ile alet edevat konulması için kuruluk yapılmak üzere Köy Tüzel Kişiliğine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen rapor  görüşüldü.

.
İlimiz Taşova İlçesine bağlı Durucasu Köyünde 113 ada 35 nolu parselde mülkiyeti Alperen BOL adına kayıtlı taşınmazın İmar Plan değişikliğinin onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Köy İşleri Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşülmesi.
5- İlimiz Merzifon İlçesine bağlı Kayadüzü Köyünde 252 ada 278 nolu parsel üzerine Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) için imar planı onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Enerji Doğal Kaynaklar Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen rapor  görüşüldü.

İl Genel Meclis üyesi Ahmet ÖZ, Deniz SÜMER, Mustafa KÜRÇÜ tarafından verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen, 03.05.2023 tarihli önerge doğrultusunda; Amasya İli Taşova İlçesine bağlı Destek Köyü sulama kanallarının beton özelliğinin kaybolması sebebi ile yenilenmesi ile ilgili Plan Bütçe ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonlarınca müşterek tanzim edilen raporun görüşüldü.

 

10- Güçlü Kadınlar Güçlü Türkiye (GÜÇKA) Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmış olduğu proje revizesi sonrası Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destek miktarının 3.500.000.00-TL olarak belitmiş olup 500.000,00-TL eş finansman /nakti katkıya ek olarak 300.000,00-TL finansman katkının karşılanması teklifi  görüşüldü.

Yorum Ekle