Amasya İtimat

İL GENEL MECLİSİNDE TAŞOVA İLE İLGİLİ DÖRT AYRI KARAR YAYINLANDI

Amasya İl Genel Meclisinin 2 Mayıs 2024 günkü toplantısının Mayıs ayı Karar özetleri arasında ilçemizi ilgilendiren dört ayrı karar yayınlandı:

Ladik Taşova Devlet Yolu üzerinde İdaremiz taşınmazlarından Amasya İli Taşova İlçesi Boraboy Köyünde 201 ada 6 nolu parselde 788,13 m² taşınmazın 157.626,00-TL bedel karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne devir edilmesine karar verildi.

 

Taşova ilçesi Destek Köyü 194 ada 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın (tamamı 21.683,13 m² kavaklık bahçesi nitelikli iken) 6.491,89 m²’lik kısmı 120,00 TL/m² birim fiyat üzerinden toplam; 779.026,80 TL, Boraboy Köyü 241 ada 10 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın (tamamı 2.076,42 m² iken) 511,21 m²’lik kısmı 120,00 TL/m² birim fiyat üzerinden toplam 61.345,20 TL. Boraboy Köyü 266 ada 8 parsel nolu taşınmazın tamamı 3.381,71 m²si 120,00 TL/m² birim fiyat üzerinden toplam 405.805,20 TL bedel karşılığında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne devir edilmesine karar verildi.

Taşova İlçesi Özbaraklı Köyü 101 ada 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 ve 106 ada 237 nolu parsel ve Merkez İlçesi Kuzgeçe Köyü 153 ada 2,3,4,5,6 nolu parseler ve 154 ada 2,3,4,5 nolu parseller ve Merkez İlçesi Kızılkışlacık Köyü 135 ada 254,256,258 nolu parseller için Kale HES üretim tesisine Yardımcı Kaynak GES Projesi kapsamında Lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik santrali yapmak için ilave ve revizyon İmar planı değişikliği onaylanması teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

Taşova İlçesi Arpaderesi Köyünde içme suyu kaynağı için alınan Memba tahsis Kararın onaylanmasına karar verildi.

Yorum Ekle