GÖÇ, YERELDE İŞBİRLİĞİ, YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Orhan POLAT

Göç konusu neredeyse tüm dünya ülkelerini ilgilendiren ve çözümlenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü’ne göre göç, bir devletin sınırları içinde veya uluslararası sınırlar arasında grupların veya bireylerin hareketidir. Göç nedeniyle ikamet kalıcı veya yarı kalıcı olarak değiştirilmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre ise göç; “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret”tir. Geçmişten günümüze göçle ilgili genel kabul görmüş ve geçerliliği olan bir kuram bulunmamaktadır. Her yerele özgü göç nedeni olduğu kabul edilebilir gerçektir. Genel olarak dünyada öne çıkan kuramlar; Ravenstein Kuramı, Kesişen Fırsatlar Kuramı, İtme-Çekme Kuramı, Peterson’un Göç Kuramı, Göç Sistemleri ve Göç İlişkileri Kuramıdır. Bu kuramların görüşlerinden hareketle göçün sebepleri; ekonomik, sosyal, kültürel, ailevi, siyasi ve dini konular şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Seçilmiş bazı bölgelerde kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin temel sebeplerini saptamak ve kırsal kesimin gelişimi açısından önemli bir engel olan göçlerin önlenmesi için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz (Amasya-Taşova-Andıran Köyü), Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinden seçilmiş kimi köylerde anket yöntemi ile yapılmıştır. İstatistiki olarak yapılan ön değerlendirme sonucunda genel olarak köylerde yaşanan göçlerin nedenlerinin; ekonomik ve eğitim kaynaklı ile fiziksel alt yapı dayalı olduğu tespit edilmiştir.
Bu araştırma sonucunda göçe sebep olan unsurların; ekonomik kaynaklı, eğitim kaynaklı ve fiziksel altyapıya dayalı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ekonomik kaynaklı göçün günümüz teknolojik fırasatlardan yararlanarak önlenebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle;
1) Köylerde yaşayanlara “e-ticaret eğitimi” adı altında kısa video çekimleri ile sosyal medya aracılığıyla (YouTube, Facebook, WhatsApp, vb.) eğitimlerin verilmesi,
2) Lise düzeyinde uygulamalı tarım eğitiminin tüm ilçelerdeki meslek liselerinde verilmesi için “tarım bölümlerinin açılması” ve müfredatına e-ticaret eğitimi eklenmesi (Amerika’da her yıl 1 milyon öğrenci ulusal düzeyde tarım eğitimi almaktadır),
3) Pazarlama konusunda elektronik ticaretin üstünlüklerinin kırsal alanlarda yaygınlaştırılması için teknolojik ürün kullanımı eğitimleri ile e-ticaret eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir.

GÖÇ, yıllardır geleneksel yöntemlerle çözüm aradığımız kırsal alanların gerçeğidir. YERELDE çıkarsız, amasız, fakatsız yerelde yaşayanların kazanacağı şekilde iyi örnekleri olan İŞBİRLİĞİ içinde, STK’larla katılımcı demokrasi ve YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA çözülmesi gereken HEM YÖRESEL HEM DE ÜLKESEL BİR SORUN olarak karşımızda onlarca yıldır durmaktadır.

Bu yazı; Orhan Polat ve Prof. Dr. Lutfiye Özdemir tarafından gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesi’nde 11/12 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan IV. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi’nde (IV. Küresel Siyasette Yeni Yönelimler) “Kırsal Alanlarda Yaşanan Göçlerin Nedenlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma” adlı araştırmadan alınmıştır.
Araştırma için linki tıklayınız. http://inonu.edu.tr/media/iys/cmscontent/1915/2017/10/TURGUT_%C3%96ZAL_ULUSLARARASI_EKONOM%C4%B0_VE_S%C4%B0YASET_KONGRES%C4%B0_IV_B%C4%B0LD_WUlRJu6.pdf

Yorum Ekle