Amasya İtimat

ELDE KALDI GEÇİM

KalemSeçim meçim derken…
Matematik bir cümle ile tamamlayayım: “Elde kaldı geçim!”

Hani düğün dernek kurulur, davul zurna vurulur, düğün biter de, gelin alındıktan sonra; “onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine” denir ya!
Ha işte, bu da öyle…

Şimdi iş zamanı!..
Şimdi seçim sürecinde vadedilen sözleri yerine getirme, uygulamaya koyma zamanı!…

Demokrasilerde veya son asır yönetim biçimlerinde seçim olmazsa olmazdır. En küçük aile şirketinde bile bugün, seçim yapılıyor. Böylece, kendini ilgilendiren konuda, kişi özgür iradesini ortaya koyuyor…
ELDE KALDI GEÇİM!

Partiler de demokrasinin olmazsa olmazıdır, deniliyor. Bugün dünya üzerinde, umumi olarak yakın gelecekte demokrasiden, partilerden, seçimden vaz geçileceğine dair bir emare görünmüyor…

Demokrasi kelimesine, yapısına ve uygulama şekline çeşitli çevrelerden tenkitler ve itirazlar geliyor. Hakikaten, hangi yönetim biçimi olursa olsun, nihayet yapısında seçim var. Monarşik yönetimler bile seçime müracaat ederek dünya kamuoyunda meşruiyet sağlamak istiyor.
Seçim sayesinde halk, doğrudan doğruya veya temsili olarak sisteme katkı sağlıyor. Halkın tercihini sandıkta, sayım esnasında, tutanaklarda, vebalini taşıyarak doğruca sayıp dökmek, kaydetmek gerekiyor…

Yerel seçimler de genel seçimler gibi Anayasa’da yer alıyor. Yerel seçimler vasıtasıyla kamu hizmetleri vatandaşa yakın, etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmak isteniyor. Halkın faydalanamadığı, geçimine, yaşamına, ölüsüne, dirisine yarar sağlamayan seçimin ve düzenin anlamı var mıdır?

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde, halk yerel yöneticilerini sandığa giderek seçmiş oldu. Belediye Başkanı, Muhtar ve azalarının seçimi tamamlandı. Halk özgür iradesini ve tercihini sandığa yansıttı. Neticede emaneti halkı temsilen kim deruhte edecekse, sandık sonuçlarına göre belirlendi. Şimdi seçilen şahıs, görev süresini adalet, hak ve hukuk esasları usulünce sürdürcek ve emaneti muhafaza edecek…

*
Burada baştan alıp mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet veya monarşi, oligarşi, teokrasi ve demokrasi diye idari sistemleri ele alıp uzun uzadıya söz edecek değilim…

Şunu söylemekte fayda var:
Bütün yönetim biçimlerinde seçim yapılıyor, ancak mahiyeti farklı olabiliyor. Yukarıda bir cümle ile yazdığım gibi, asrımızda monarşi ile yönetilen ülkeler bile halkın reyine müracaat ediyor ve böylece hem kendi kamuoyuna ve hem de dünya kamuoyuna karşı meşruiyet sağlamak istiyor. Yönetim kadrolarında psikolojik yorulma, halkın tercihinde, teveccühünde değişme olması kadar normal bir şey yoktur. Bu itibarla, seçimlerin kendi içinde yeni, canlı, dinamik bir yapısının olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor…

Seçimlerden beklentiler konusunda kim ne derse desin, asıl mesele geçim derdidir. Geçim derdine, işsizliğe, çarşıya, pazara çare olamayan seçim, halk nazarında önem arz etmez. Seçim başlı başına yeniliktir. Yeni plan ve projedir. Değişen ve gelişen dünyanın nimetlerinden yararlanmaktır. Halkın güven ve itimadını tazelemektir. Halkın tercihine saygı duymaktır. Eski zamanların teamüllerinde belki halk seçim sonuçlarını pek önemsemiyordu ama bugün önemsiyor ve çok da ehemmiyet veriyor. Neticelerden haberdar oluyor, izliyor ve murakabe ediyor…

Şimdi muhtarlara ve belediye reislerine çalışmak için, beş yıl gibi uzun bir süre verildi. Bugünden tezi yok, çalışma planlarını hemen uygulamaya koymaları gerekiyor.
Adam demişti ya; hukukun içinde Belediye Başkanı “bir adam asamaz, bir de para basamaz.” Kim söyledi ise söyledi; bu cümle ziyade önem arz ediyor. Çünkü, Belediyeler vatandaşa en yakın yerde ve konumdalar. Yalnız yol, su, elektrik işini değil, el verdiği ölçüde bölgesel ve yerel sorunları kotarmak zorundalar. Dünya artık yerel yönetimlere daha çok ağırlık veriyor ve yerelde işlerin, dertlerin ve iktisadın halledilmesine, düzene sokulmasına öncelik tanıyor…

Tarım, hayvancılık, çevre, meyvecilik, arıcılık, eğitim, spor, iş, işyeri… Bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak yerel yönetimlere büyük iş düşüyor…

*
Taşova’ya gelince:
Sürüncemede kalmamalı, Ayvacık kara yolu en kısa sürede hizmete girmeli diye düşünüyorum…
Lütfen!..

Amasya ve Taşova Belediye Başkanlarını tebrik ederim.

Enver SEYHAN
06.04.2019

Yorum Ekle