DÜNYA İNSAN’I KARDEŞ DEĞİLMİDİR.

Sevgili okurlar, yaşadığımız dünya’ nın içindeki yaşanan olaylara baktığımız zaman biz insanların ne kadar gaddar ve ne kadar acımasız olduğunu düşünmeden kendimi alamıyorum.

Son yıllarda ve son günlerde, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan insan katliamları insanın kanını donduracak düzeye gelmiş, hatta insan olan herkesi, vicdanı olan her insanı derinden yaralar duruma gelmiştir. İnsanoğlunun birbirine bu kadar acımasız davranması ve bu kadar gaddar davranması birbirini yok etmeye çalışması akıl ve mantığın alacağı bir iş olmadığı gibi, vicdan sahibi her insanı da çok ama çok rahatsız etmektedir.

Neticede bütün dünya insanının varoluşuna baktığımızda, bütün dünya insanının birbiriyle kardeş olduğunu görürüz. İnsanoğlu bu kardeşliği görmek ve bilmek yerine, dünya nimetlerini adilce paylaşmak yerine, çeşitli bahanelerle, dil, din, ırk, mezhep ayırımları yaparak adeta kendi kendini yok etmeye çalışması düşündürücü değimlidir. Atalarımızın, komşu komşunun külüne muhtaçtır sözüyle yola çıkarsak, komşuda olup biten her kötü durum diğer komşuyu da rahatsız etmelidir veya peygamber efendimizin buyurduğu gibi, komşusu açken tok yatan bizden değildir, sözünü hatırlayarak yola çıkarsak, komşumuz açsa bizde rahat uyumamalıyız diye düşünüyorum.

Hemen yanı başımızda, binlerce insanın ölmesi, katledilmesi karşısında batılı ülkelerinin bu kadar sessiz kalması düşündürücü değimlidir. Değerli okurlar, Hz. Âdem aleyselamdan bu yana bütün semavi dinlerin, insanoğlu için getirdiği ortak öğreti, can, mal ve namus vazgeçilmez bir hak olarak benimsemiş, İslam dini ise bu ilkeyi, genişleterek, dil, din, renk, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hak olarak sunmuştur.

Yaşadığımız dünyada ise, zenginlik, güç ve hükmetme, adına her geçen gün biraz daha özünden kopan ve uzaklaşan insanoğlu, günümüzde yaşanan insanlık dramlarını görmezden gelerek, bir bölüm insanın açlık susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla, ürkütücü boyutlara ulaşması ve günümüz olaylarında dağılıp giden aileler, yetim kalan çocuklar, akan kan ve göz yaşına ortak olmuş değimlidir.

Değerli okurlar, bazı islam ülkelerinde yaşanan insanlık suçlarına karşı, batılı ülkelerin sessiz ve kayıtsız kalması ve umursamazlık göstermesi, anlamlı değimlidir. Onun içindir ki değerli dostlar, İslam ülkelerinin bir an önce silkinerek kendilerine gelmesi lazım ve biz ne yapıyoruz, nereye doğru gidiyoruz diye kendi kendilerini sorgulaması gerekmektedir.

Saygılarımla.. Sami Aslan

 

Yorum Ekle