DUA NEDİR?

Dua: Sesleniş ve çağrıdır.

Dua: İstemektir, yardım talebidir.

Dua: Fıtraten var olan bir duygudur.

Dua: Kul ile Allah arasındaki manevi bağdır.

Dua: Dertlere devadır, ruhlara şifadır.

Dua: Manevi ilaçtır, olmazsa olmaz ihtiyaçtır.

Dua: Sonunda “amin mühürlü” en güçlü dilekçedir.

Dua: Ubudiyet sırrı ve uhreviye semeratıdır.

Dua: Kalbin Allah ile irtibatı ve diyaloğudur.

Dua: Arzdan aydınlanmadır, semadan nurlanmadır.

Dua: Acze merhamettir, fakra medettir.

Dua: Esbaba teşebbüstür, Hakk’a tevekküldür.

Dua: Manevi surdur, dünyevi ve uhrevi huzurdur.

Dua: Elden geleni yapmadır, elden gelmeyen için yalvarmadır.

Dua: “İnsana şah damarından yakın” (1) olana yakınlaşmadır.

Dua: “Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim” (2)e icabettir.

Dua: “De ki; (eğer sizin) duanız (iman ve ibadetleriniz) olmazsa

Rabbim size ne diye değer versin” (3)i duymadır, anlamadır.

Dua: Ruhu bunalımdan, canı sıkıntıdan, gönlü darlıktan kurtarmadır.

Dua: Fıtrata ve vahye uygun davranışlar içinde Allah’a yöneliştir.

Dua: Acziyeti ve fakriyeti itiraftır. Bağışlanmayı dilemektir.

Dua: Allah’ın lütuf, rahmet, merhamet ve yüceliğine sığınmadır.

Dua: Yaratana inanmak, güvenmek ve teslim olmaktır.

Dua: “İbadettir” (4), “İbadetin özüdür” (5), “Rahmet (kapılarını açan)

Bir anahtardır (6), “Müminin silahıdır” (7), müminin felahıdır.

Dua: Kalbidir, ruhidir, hasbidir, fiilidir, kavlidir ve halidir.

Dua: Yaratılanla yaratan arasında bir iletişim köprüsüdür.

Dua: Yalnızlığı paylaşmadır, içini dökmedir, var edenin varlığına sığınmadır.

Dua: Tehlikelere karşı korunmadır. Kulluk bilinciyle manevi savunmadır.

Dua: Stresi önleyen, depresyondan alıkoyan ve güvensizliği giderendir.

Dua: Tedbirdir, temkindir, terapidir, tedavidir.

Dua: Günahlardan arınmadır. Kirlerden yunmadır, uyanmadır.

Dua: Yaratıcıyla buluşmadır, hasbihaldir, muhabbetleşmedir.

Dua: İnsanı yükselten miraçtır. Zorlukları aştıran araçtır.

Dua: İnsanın ihtiyacı, ilticası, itirafı ve kendini ifade tarzıdır.

Dua: Kulluğun ruhu, halis imanın neticesi ve isteğin ilanıdır.

Dua: Israrla Hak kapısını çalmadır, aradığını bulmadır.

Dua: Nazlanmadır, niyazlanmadır, tazarruda bulunmadır.

Dua: Akletmektir, şükretmektir, hamdetmektir, emektir.

Dua: Bütün güzellikleri yaratana muhteşem bir hayranlık ifadesidir.

Dua: Tevbe ve istiğfardır. İstiaze ve dilektir. Tesbih ve tehlildir.

Dua: Kalbi ve ruhi psikolojik rahatlama ve motive olmadır.

Dua: Mucizevi şifadır. Aydınlanma ve kurtuluş kaynağıdır.

Dua: Düzenli, devamlı, anlamlı, içten ve gönülden olmadır.

Dua: Metafizik bir gerilimin şuuru içinde bulunmadır.

Dua: “İhsan şuuru” ile donanmaktır. Kalbe ve ruha dokunmaktır.

Dua: Her şeyin “istidad lisanıyla” ubudiyet ruhuna kavuşmasıdır.

Dua: “İhtiyac-ı fıtri lisanıyla” Halik-ı Rahime teveccühtür.

Dua: “Safi, halis kalbin lisanıyla” Dergah-ı İlahiyeye yöneliştir.

Dua: “Sırr-ı ubudiyet” cihetiyle “Sultan-ı Sermedi” ye teslimiyettir.

Dua: “Elhamdülillah-i RabbilAlemin” diyerek şükretmektir.

Dua: “Meyelan-ı hayra” kuvvet vermektir. “Meyelan-ı şerri” kesmektir.

Dua: “Hikmet-i İlahiye” nin koyduğu sebeplere riayettir.

Dua: Kulun acizliğini, fakrını ve muhtaçlığını hissetmesidir.

Dua: İnsanı zindeleştiren, morallendiren ve ferasetlendirendir.

Dua: Gönül kapılarını, kalp pencerelerini Yaratana açmaktır.

Dua: Yanmaktır, pişmektir, olmaktır, dolmaktır.

Dua: “Euzü-Besmele” dir, “Hamdele” ve “Salvele” dir.            __________________

 

  • Kaf Suresi: 50/16
  • Mü’min Suresi: 40/60
  • Furkan Suresi: 25/77
  • Ebu Davud, salat;358
  • Tirmizi, De’avat, 1
  • Süyuti 1, 486
  • HakimDe’avat; 812

Ahmet YÜTER

Yorum Ekle