Amasya İtimat

DİNİ VE DİNDARLIĞI YANLIŞ ANLAMA HAYATINIZI EZİYETE DÖNÜŞTÜREBİLİR!..

HASAN APAYDIN –İLAHİYATÇI-OSMANLICA BİLİM UZMANI
Yeryüzünde insanın var olduğu günden beri din de vardır. İnancımıza göre Hz Âdem hem ilk insan hem de ilk peygamberdir. Deistlerin dediği gibi tanrı âlemi ve içindekileri yaratıp kendi haline bırakmamıştır. İnancımıza göre Allah hem yaratan, hem yaşatan, hem de âlemi idare edendir. Âlemin içinde en mükemmel olan insanoğluna eşyayı ve olayları yönetip yönlendirecek ve akla yardım edecek hayatın yol rehberi olarak peygamberler aracılığı ile din göndermiştir.
Allah’ın insanoğluna din göndermesi ona eziyet olsun diye değil hayat yolculuğunun kolay geçmesi yani hayatı kolaylaştırmak içindir. Eğer birileri dini anlatırken hayatı zorlaştırıyor ve yaşanmaz hale getiriyorsa iyi bilin ki o insan size dini yanlış anlatıyor demektir. Aynen karayollarına konulan trafik levhalarının amacı trafiği ve seyahati zorlaştırmak değil seyahati kolaylaştırmak içindir. Eğer siz yollara gereğinden fazla ya da yanlış trafik işaretleri koyarsanız trafikte yarar yerine zarar verir ve içinden çıkılmaz bir hal alır ve kaos oluşur. Aynen bunun gibi dinde olmayan şeyleri dine sokar, ya da bazı kuralları kafanıza göre kaldırırsanız o zaman yarar yerine zarar vermeye başlar. Şunu bilmeliyiz ki dinin kurallarını koyan Allah’tır. Biz kafamıza göre iyi niyetle bile olsa dine bir ilave yapamayız ve ondan bir şey çıkaramayız. Mesela akşam namazının farzı üç rekâtsa öyledir. Bunu biz dört kılarsak daha çok sevap kazanırız diyemeyiz. Tarihin akışına baktığımız zaman maalesef birileri bu cüreti göstermiş ve bazen dine zam yaparak bazen de dinden indirim yaparak dini yaşanılmaz hale getirmişlerdir. Cahil softalar sünneti farz makamına çıkararak dine zam yaparken zır cahil olanlar ise kafalarına göre ayetleri yorumlayarak farzları bile yok sayıp dinde indirim yoluna gitmişlerdir. Yine bir takım cahil din adamları açık ve yalın olan hakikatleri karmaşık hale getirerek sıradan Müslüman olanların kafalarını karıştırmış ve evhamlarını artırmışlardır. Mesela bazı hocalar gusül abdestini insanlara anlatırken vücudunuzda iğne ucu kalmayacak şekilde yıkanmalısınız diye anlatmışlardır. Gusül abdestini böyle öğrenen bazı evhamlı kişiler acaba her yerim yıkandı mı endişesiyle saatler boyunca banyodan çıkamaz hale gelmişler ve hayatlarını eziyete çevirmişlerdir. Yine bazı çokbilmiş hocamsılar kadınlara örtünmeyi anlatırken eğer saçınızın bir teli görünürse cehennemde kırk yıl yanarsınız diye korkutarak hayatı yaşanmaz hale getirmişlerdir. İslam dini ifrat ve tefritten uzak orta bir yol sunmaktadır. Temizlik güzeldir ama temizlik hastalığı güzel değildir. Tedbirli olmak iyidir ama tedbir için hayatı yaşanılmaz hale sokmak kötüdür.
Hepimizin bildiği gibi Allah’ın 99 isminin büyük çoğunluğu onun cemalini ve merhametini yansıtan isimlerden oluşur. Ancak birkaç isim celalini tecelli ettirir. Yine’’ Rahmetim gazabımı geçti.’’ kutsi hadisi varken bazı hocalar en ufak sebeplerle herkesi cehenneme göndermeyi pek çok severler. Yine birileri Allah’ın rahman ve rahim sıfatları dururken Allah’ı insanları yakan, taş eden biri olarak göstererek korku dindarlığı yaratmaya çalışırlar. Korku dindarlığı ise insanlara huzur vermez. En iyi dindarlık cennet umudu ya da cehennem korkusu için değil ALLAH için yapılandır. Şunu unutmayalım ki Allah için yapılan davranışlar tabii olarak cehennemden korurken hem dünyada hem de ahirette cenneti de getirir. Sonuç olarak Allah hayatı kolaylaştırmak ve insana rehberlik etmek için dini göndermiştir. Eğer bazı şeyler hayatı zorlaştırıyor ve yaşanmaz hale getiriyorsa iyi bilin ki o din değil birilerinin uydurmasıdır. Hasta olunca nasıl imkanlarınız ölçüsünde en iyi doktoru arıyorsanız dünya ve ahiretinizi ilgilendiren dini öğrenirken de en iyi hocaları arayınız. Eğer bunu yapmazsanız din tacirlerinin eline düşer ve hayatınız çekilmez hale gelir. Siz bilirsiniz.

Yorum Ekle