Amasya İtimat

CHP İlçe Başkanlığından Basın Açıklaması, HALKIMIZA

”Taşova Belediyesinin 03.11.2023 tarihli meclis toplantısında içme suyu deposu yapımı için İller Bankasından 5.000.000,00 TL kredi kullanılması ve bu kredinin iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Sayın Bayram Öztürk’e yetki verildiği bilinmektedir.
İlçe içme suyu ile ilgili yaşanan sorunlar uzun süredir var olmasına rağmen seçime beş ay gibi bir süre kalmışken, böyle bir işe kalkılmış olması ve bu iş için 5.000.000,00 TL gibi yüksek bir meblağda kredi kullanma isteği bizce zamanlaması açısından son derece manidar bulunmaktadır.
Mevcut içme suyu depolarının kapasiteleri yeterli midir, değil midir. Mevcut su depoları sağlıklı mıdır, değil midir. Bakımları tadilatları düzenli yapılmış mıdır. Bunlar bile bilinmemektedir.
Kaldı ki, böyle bir ihtiyaç var ise ve aciliyeti de var ise bunun yöntemi böyle bir karar almadan önce iş ile ilgili kapsamlı bir fizibilite raporunun Belediye Meclisine sunulması en doğru olanıdır ve şeffaflık, hesap verilebilirlik gereğidir.
Ancak yine bilinmektedir ki, “işin yaklaşık maliyetinin ne kadar olduğu, alınması düşünülen kredi miktarının geri ödemesinin ne kadar olacağı, kredi borcuna istinaden süreç içerisinde İller Bankasından belediyeye gelen aylık ödeneğin kaçta kaçının kesileceği ve bu kesinti miktarının belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi noktasında olası bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı” hususunda bir bilgilendirme yapma gereği bile duyulmamıştır.. Bu konuda muhalefet meclis üyelerinin uyarıları dikkate alınmamış ve biz yaptık olduğu mantığı ile Taşova halkı tarafından ödenecek olan bir borçlanma yetkisi alınmıştır. Üstelik bununla da yetinilmemiş “ bununla ilgili işlemler için” ibareli kamuflajla Belediye Başkanına yetki verilmiş kredinin kullanılması keyfiyeti Belediye Başkanına bırakılmıştır.
Bütün bunlar ışığında asıl amacın belediye içme suyunu bahane ederek seçim sürecinde kullanılacak finansman arayışı olduğu açıktır.
Belediye Yönetimine bu yanlış girişiminden vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. CHP Belediye Meclis Üyeleri ve Taşova İlçe Başkanlığı olarak işin takipçisi olacağımız bilinmelidir.”

Cumhuriyet Halk Partisi

Taşova İlçe Başkanlığı

 

 

 

 

 

Yorum Ekle