BÜYÜK ŞİRKETLERİN KÖYLERİN YERİNİ ALMASINI İSTEMİYORSAK…

Orhan POLAT

Dünya son binyılda daha önce hiç yaşanmamış sosyal olaylara ve teknolojik gelişmelere doğru hızla yol almaktadır. Son yüzyılda ise kapitalizm, küreselleşme ile bütün yerel toplumsal değerleri yerle bir ederek yeni bir dünya düzeni oluşturmaktadır. 1784 yılından itibaren başlayan endüstri 1.0 mekanik dokuma tezgahı, su ve buhar gücünü; 1870 yılından itibaren endüstri 2.0 ilk üretim hattı, elektrik hattı, elektrik enerjisi ile seri üretimi; 1969 yılından itibaren endüstri 3.0 ilk programlanabilir mantıksal denetleyiciler, elektronik ve bilgi teknolojisinin otomasyon için kullanımını, 2000’li yıllardan itibaren endüstri 4.0 siber-fiziksel sistemlere dayalı gerçek objeleri bilgiye irtibatlandırma-sanal obje ve süreçleri internet ile irtibatlandırmayı, 2018 yılından itibaren toplum 5.0, endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, dünyanın geleceğini yıkıma uğratabilecek kadar ciddiyet teşkil eden bu sorunları ortadan kaldırabilecek yaklaşımı ifade etmektedir.

Küreselleşmenin yıkıcı etkilerine karşı toplumlar bireysellikten çıkarak, bir araya gelmeli ve birlikte yapabilme kültürünü yeniden kazanmalıdır.

Bireysel sermayeyi ve çıkarları çok önemsemek yerine, sosyal sermayeyi yükseltmek çok önemsenmelidir. Bunun için sivil toplum kuruluşları veya toplumsal faaliyetleri artırarak toplumsal bilinci artırmalıyız.

 

Köylerde, kırsal alanlarda ve şehirlerde toplumsal sermayeyi artıramazsak, diğer bir deyişle bireysel zenginleşmeleri, sosyal zenginleşmeye tercih edersek bunun köylere yansıması büyük şirketlerin köylerin yerini alması ile son bulacaktır. Bu kötü senaryo ile filmin bitmesini istemiyorsak, ilçemizde ve ülkemizde uygulanan kırsal kalkınma programlarına amasız, fakatsız, bencillik etmeden destek vererek, işleri de hak edenlere vererek, işbirliği-imece ile çalışarak yardımcı olabiliriz.

 

 

Yorum Ekle