Amasya İtimat

Bi Baş Ehtiyarlık Bi Baş Çağalık ARALIK

Adı üzerinde boşluk, ara yer anlamlarını taşıyor Aralık.
Kimi zaman kederden,sevince kimi zaman sıcaktan soğuğa kimi zamanda fani alemden gerçeğe geçiş Aralık.

Eski hesaba göre kışa girmeye sayılı günlerin kaldığı, sonbaharın kıştan hazırlanmak için mühlet istediği zaman dilimi Aralık.

Ve bir çok ayrılıkların yaşandığı gidenlerin ardından ağıtların yakıldığı ay Aralık.

Kimine göre Zemheri ve Gücüğe deli sevdalık

Hoş geldin Aralık

Aralık

Sis çöker çatağa, gara çorağa
Görünmezlik zırhını giyer Sonusa
Teslim olur bulutlar esen lodosa
Kapıları gıynaşuk goman bek soğuk
Dağ başları giyer, beyaz damatlık
Hava erken gararu, yaru aydınlık
Mevsim gışa yoldur, yolsa garanluk
Gidenlere ışık ol, yol ol, Aralık.

Hava ağar döner, yanar ocaklık
Tısır, tısır gaynar isli çaydanlık
Hazan çöker omza, biner yorgunluk
Yüzü soğuk olsada, gözünde tokluk
Hey gidi gözünü sevdügüm yokluk
Safları sık dutun, goman aralık
Mevsim gışa yoldur, yolsa garanluk
Gidenlere ışık ol,yol ol Aralık

Çıkmasada diriye, sahip insanlık
Ölüye ev ,ocak olur mezarlık
Bir baş ehtiyarlık, bir baş çağalıķ
Garaağaç’la, Guşuf gadar, ıraklık
Düyna iki soluk verip, almalık
Zemheri, gücüğe delü sevdalık
Mevsim gışa yoldur, yolsa garanluk
Gidenlere ışık ol, yol ol, Aralık.

Hoş geldin Aralık.

Gidenlerin ardından

Hakkı BİÇER
1 Aralık 2022
Arnavutköy/ Karlıbayır

Yorum Ekle