Amasya İtimat

BAŞKAN SAATÇI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kamuoyunu ve Siz Değerli Çiftçilerimizi bilgilendirerek, gerçekleri
tüm şeffaflığı ile anlatmaya devam ediyoruz.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifine ve Amasya Şeker Fabrikasına
gönül vermiş değerli yoldaşlarımız. Malumunuz olduğu üzere artık
Kooperatifimizin seçimlerine sayılı günler kaldı. Biliyoruz ki hepimizin
alnına ne yazıldı ise kader aynen öyle tecelli edecek. Bizler haktan,
adaletten, iyilik ve güzellikten yanayız. Niyeti hayır olanın akıbeti de
hayır olur inşallah.
Değerli çiftçilerimiz, bizler bundan yaklaşık dört yıl önce bu güzide
kurumlara seçildiğimizde her şey güllük, gülistanlık değildi. Şirket o
dönemde ciddi bir borç yükü altına girmiş, Şeker kotası 57 bin tonlara
kadar gerilemiş, ayrımcı ve belirli çıkar hesapları güden pancar ekim
politikaları nedeni ile çiftçilerimiz pancar ekiminden soğutulmuş ve bu
kurumlar ile organik bağı neredeyse koparılacak hale gelmişti. Şöyle
biraz geçmişe baktığımızda Şirket usulsüz iş ve işlemler nedeni ile
milyarlarca lira ceza ve tazminat ödemiştir. Biliyorsunuz ki bizler
belgelemeyeceğimiz hiçbir şeyi ne konuşur ne de yazarız. Hazır hepsi
ayağınıza geliyorken bizlerden ziyade sizlerin sorması lazım bu
ödenen ve kaybedilen paraları Şirkete ne zaman iade edeceksiniz
diye. Altını çizerek, üstüne basarak söylüyoruz ki bizleri buraya seçip
gönderen güç kamu vicdanı ve devlet aklıdır. Bizlerde her vicdan ve
akıl sahibi çiftçilerimizin haklarını kimseye yedirmeyiz ve
yedirmeyeceğiz de. Biliyoruz ki bizlerin temsil ettiği ve etmeye devam
edeceği makamlar tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Değerli
çiftçilerimizin bu konudaki hassasiyetlerini biliyor ve tüm
politikalarımızı bu hassasiyet üzere inşa ediyoruz. Bu makamlar öyle
on yılda bir gelip kendi kişisel egosunu tatmin için kullanılacak yerler
değil, babalarının çiftliği hiç değildir. Biz bütün doğruları olanca
çıplaklığı ile anlatmaya devam edeceğiz. Ancak “Doğru ayakkabısını
bağlayana dek, yalan dünyayı dolaşır” derler. Ne de olsa yalan atmak
için herhangi bir masraf veya çaba göstermeye gerek yok. Tüm
politikaları yalan ve hile üzere.

Bazı insanlarda tutturmuş “değişim, değişim” diye gezip duruyorlar.
Yahu anlayın artık değişim dört yıl önce tamamlandı. Artık kötüden-
iyiye, eskiden – yeniye dönüşüm başladı. Bilmiyorlarsa söyleyelim
arkadaşlar bu konuda geri kalmasın dönüşüm hamlemiz
tamamlandığında son hamle başkalaşım olacaktır. Amasya Pancar
Ekicileri Kooperatifi iştiraki sayısını kendi öz sermayesi ile artırarak
birkaç şirketler topluluğu halinde yeni bir vizyona ve misyona sahip
olacaktır.
Görüyoruz ki bu yalan tayfası değerli çiftçilerimizin aklını çelmek ve
gönlünü karartmak adına 3 temel yalan argümanını sürekli, papağan
misali çiftçilerimiz kulaklarına fısıldıyorlar. Her ortamda her fırsatta
bizlerde doğruları çiftçilerimize anlatıyoruz ki batıl hakka galip
gelemesin. Buradan da tekrar edelim ki mesele iyice anlaşılsın.
Şirketin tüm finansal durumu internette mevcuttur. Şirket yasal
mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurumuna göre tüm faaliyetlerini
bağımsız kişi ve kuruluşlara denetlettirmek ve bu faaliyetlerini
internet ortamında yayımlamak zorundadır. Çok aramasınlar diye
buradan yazalım ki bu arkadaşların ilk yalanını kendilerine sizlerin
şahitliğinde iade etmiş olalım.
– Şirketin 30 Nisan 2021 tarihi ile Kısa vadeli Borç Toplamı
157.877.356,00 TL dir. Aynı tarihteki Şirketin faaliyetleri sonucu
derhal Nakit veya nakde dönüşebilecek varlıkları toplamı
140.957.844,00 TL dir. Borç Tutarından alacak tutarı
çıkartıldığında yani 157.877.356.00- 140.957.844,00 kalan borç
16.919.512, 00 TL dir. Bankalara uzun vadeli kredi borçlarımız
9.703.972,00 TL 01.05.2022 – 30.04.2023 dönemi içerisinde
ödenmesi gereken bir kredi borcu olup bu borcumuz içinde
gerekli planlamalar yapılmıştır. Görevde olduğumuz 4 yıllık süre
zarfında çiftçilerimize, mal veya hizmet alımı yaptığımız
firmalara ve esnafımıza borcumuz bulunmamaktadır. Ticari
faaliyetimizden dolayı devletimize ödenmesi gereken
vergilerimizde hep vadesinde ödenmiştir. Ödenmesi gerek vergi
borcumuz bulunmamaktadır. Bankalara olan kredi borçlarımızda ise ödeme planları aksatılmadan tam vadelerinde ödemeleryapılmış, hiçbir kredi taksitinde temerrüde düşülmemiştir. Hey gidi hey bizler seçilip göreve geldiğimizde bu borç neydi ve şuan
nereye geriledi. Gördünüz mü Kamu vicdanı ve devlet aklı nasıl
iş görüyor.
– Bir diğer büyük yalan çalışan personelimiz ile alakalıdır. Bizler
seçilip göreve geldiğimizde yani 2017 Nisan ayında Şirketin
Norm Çalışan Kadro sayısı 872 kişidir. Pancar boşaltmalar ve
Güvenlik hizmeti taşeron firmalardan alınarak kendi bünyemize
katılmıştır. Alkol Fabrikamız yeniden faaliyete geçmiştir. Bu
günkü çalışan sayımız; tüm çalışanlarımız, yeni kurduğumuz
paketleme tesisleri, iş akdi askıda veya askerde olan dahil 827
kişidir. Değerli çiftçilerimiz bizim en çok zorumuza giden işte bu
yalandır. Bir kurumda devamlılık esastır. Bizler çalışan üzerinden
bir tartışmaya girmeyi kendimize zül görürüz. Bu Kurumlarda
çalışan tüm kardeşlerimiz bu coğrafyanın bu ülkenin
vatandaşları sizlerin kardeşleri ve evlatlarıdır. Çalışan konusunda
rakamlar ortada iken bu tür yalan beyanlar ayıptır, günahtır.
Bizler çalışanlarımıza asla sayı üzerinden bakmadık ve
bakmayacağız. Bu Kurumlar ne düzeyde ve ne nitelikte
personele ihtiyacı varsa bunları istihdam edeceğiz. Şirketin
geleceği için kritik görevdeki arkadaşlarımız yedeklemeye ve
onların eğitimlerine devam edeceğiz. Biz kurum yönetiyoruz
kendi şahsi işimizi değil. Bizler çalışanlarımızı seviyor ve her
birini ayrı ayrı önemsiyor en önemlisi de kendilerine
kendilerimiz kadar güveniyoruz. Ekmek üzerinden, Aş üzerinden
yapılan bu yalan yanlış açıklamaları da kendilerine varsa
vicdanları kendi nefislerine iade ediyoruz.
– Son yalanları ise Şirket arazilerin düşük bedelle peşkeş çekildiği
yalanıdır. Öncelikle bazı teknik terimlerin açıklanmasında fayda
görüyoruz. Piyasa Rayiç Bedel nedir. Rayiç bedeli
nedir sorusunun cevabı kısaca 'bir şeyin pazar değeri' olarak nitelendirilebilir. Genellikle gayrimenkul sektöründe adından sıkça bahsedilen rayiç bedel, bir mülkün günümüz şartları baz alınarak oluşturulan bir alım ve satım değeridir. Biliyorsunuz
bizden önceki dönemlerde Şirketin bazı gayrimenkulleri
üzerinde birtakım tasarruflarda bulunulmuş, Şirketin
gayrimenkul yapısı ciddi anlamda değişliklere uğratılmıştır. O
dönem yönetimleri bize göre bu çalışmalarda Şirket hakkının
azami derecede temsil edilmediği bir yaklaşım sergilemiş
Şirketin bu sebeple hak ve menfaat kaybına uğramasına sebep
olmuşlardır. Bizler seçilerek göreve geldiğimizde hem kamu
yararı ve hem de Şirket hak ve menfaatlerini en yüksek düzeyde
tutabilmek için bir takım düzeltici iş ve işlem yapmak
durumunda kaldık. Tabi bunu SPK lisanslı firmalar marifetiyle
yapılan eksper raporu ile belirlenen Piyasa Rayiç bedelleri
üzerinden gerçekleştirdik. Yani Piyasa rayiç bedeli bir
gayrimenkulün Şirkete kayıt olunan bedelini değil günümüz
şartlarına güncellenen piyasa ederini ortaya koymaktadır.
Verilen yerlerin tamamı Belediyelere verilmiş olup kişilere rant
sağlanmamıştır. Şirketin düşük bedelle satılmış bir metrekare
yeri olmadığı gibi peşkeş çekilen hiçbir arazisi de
bulunmamaktadır. Demek ki neymiş, “Yalan temel üzerine bina
kurulamazmış” Biz işimizi doğru yapıyoruz. Atalarımızın da
dediği gibi doğru duvar yıkılmaz.
Değerli çiftçilerimiz bizlerden önceki yönetimlerin hem insanımız ve
hem de kurumlarımız üzerinde yaptıkları onlarca tahribat, bıraktıkları
o kadar sorun vardı ki düzelttiğimiz tüm iş ve işlemleri buradan sizlere
anlatma fırsatı maalesef kısıtlı. Zaman zaman sizlerle bir araya
geldiğimizde bazılarını sizlere anlatma ve zaman zamanda bu tür
kamuoyu bilgilendirmesi ile gerçekleri sizlere aktarma fırsatı
buluyoruz. Bizler yaklaşan kooperatif seçimlerinde sizlerin Şaşmaz
Adaletinize, Engin Ferasetinize ve Seçicilikteki Dikkatinize
güveniyoruz.

Bu vesile ile yaklaşan Kurban Bayramının sizlere, ülkemize ve
yöremize hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz eder, sizleri
en kalbi duygularımla selamlarım.

Yorum Ekle