Amasya İtimat

ATEİZM ÜZERİNE

HASAN APAYDIN-İLAHİYATCI-OSMANLICA BİLİM UZMANI

Son zamanlarda özellikle öğrenciler arasında yaygınlaşan kavramlardan biri de ateizm kavramıdır. Öğrencilerin çoğu bilinçsiz bir şekilde birilerine ve hayata olan tepkilerini ateizmle göstermek istiyorlar. Toplumda öne çıkan bazı insanların kötü örnekliklerini bahane ederek ‘’onlar dindarsa ben dinsizim’’ diyorlar. Bu durum çok yanlış bir yaklaşımdır. Genel bir kuraldır. Kötüden örnek olmaz. Ayrıca din Allah’ındır kimsenin malı değildir. Din adamları ve birileri de dinin temsilcisi değildir. Birileri dinsiz olmak istiyor ve bunları da bahane ediyor. Çünkü din, insana başıboş değilsin diyerek birtakım sorumluluklar yüklüyor. Ateistler dini reddetmekle sorumluluktan kurtulup özgür olacaklarını sanıyorlar ama nafile çabalıyorlar. Onlar din ve tanrı yok demekle yok olmuyor Güneşe gözünü kapayıp güneş yok diyen kişi güneşi yok edemez, sadece dünyayı kendine karanlık eder. Bu tiplere kızmak yerine acımak lazımdır.
Yunanca ‘’Tanrısız’ ’anlamına gelen ‘’a-theos’’tan türetilen ‘’a-teizm’’, ’’tanrı tanımazlık’’ anlamına gelir. Felsefi bir kavram olarak ise hiçbir şekilde Tanrının veya aşkın bir varlığın olmadığını savunan bir inanç veya doktrindir. Böylece ateizm din karşıtı bir akımdır. Ateizmin temelinde materyalizm ve natüralizm vardır. Bu inanç biçimini benimseyenlere ise ‘’ateist’’ denir. Ateizm batıda doğmuş bir akımdır. Orta çağdan itibaren kilisenin ortaya koyduğu din anlayışına, tanrı anlayışına ve dinsel sisteme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Ateizm, Tanrı’nın varlığını kabul etmediği için özünde bir Tanrı anlayışı olan bütün dinlere karşıdır. Tanrıyı kabul etmedikleri için evrenin ve içindekilerin yaratılmadığını ve tesadüfen oluştuğunu iddia ederler. Onlara göre her şeyi yapan tabiattır. Ama tabiatın şuursuz olduğunu bilmezler. Ateizm dine ve dinle ilgili her şeye karşıdır. Temel amaçları dinleri ortadan kaldırmak ve dinsiz bir toplum oluşturmak isterler. Tarihin her döneminde böyle insanlar olmuş ve denemeler yapmışlardır ama başarılı olamamışlardır. Onların bilmediği insan fıtratına aykırı hareket etmeleridir. Bu aynen şuna benzer; insanların, havasız ve susuz yaşayabileceklerini iddia etmek gibidir. Yakın zamanlarda Rusya’da, Arnavutluk’ta ve bazı yerlerde ateizm denemesi yapılarak dinsiz toplum oluşturulmaya çalışılmış ama başarılı olmamıştır. Çünkü bu durum insan tabiatına aykırıdır. İnsanın midesi vardır ama bir de ruhu vardır. Midesi acıktığı gibi ruhu da acıkır. İnsanın maddi yanı olduğu gibi birde aşkın olan manevi yanı vardır. Gözü açık olanlar için hem iç âlemimizde hem de dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren binlerce delil bulunmaktadır. Önemli olan aklını kullanıp gözünü açarak bunları görebilmektir. Her şeyin bir sahibi olduğu gibi evrenin ve içindekilerinde sahibi Allah’tır. Hatta ateistler inkâr etse bile Allah onlarında sahibi ve rabbidir. Selam hidayete erenlere olsun.

Yorum Ekle