Amasya İtimat

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BASIN BİLDİRİSİ

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam Mahmut DEMİR 2010-2011 Pancar Ekim kampanyasının önümüzdeki hafta başlayacağını belirterek, konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatacak geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.


Başkan Mahmut Demir:


Bilindiği üzere 2009-2010 kampanya döneminde kotamız 69.000 Ton iken 82.900 ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir.


Bu yılda Allah’tan bir mani olmaz ise belirlenen kotanın üzerinde bir üretimi gerçekleştireceğiz.


Teşkilatımız tarafından uygulanan olumlu politikalar nedeniyle 2010-2011 yılı için çiftçi kardeşlerimizden gelen talepler de göz önüne alınarak T.C. Şeker Kurumuna müracaatımızla Amasya Şeker Fabrikasının kotasının 95.000 Ton olarak belirlenmesi talep edilmiştir.


1 Nisan 2002 tarih ve 24713 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 4. Maddesi; “Kurul, Kotayı her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar yurt içi talep verilerini değerlendirerek belirler” hükmüne amirdir.


Görüleceği üzere yönetmelik 30 Haziran tarihini tespit etmesine rağmen, şeker kurulu 19.11.2010 tarih ve 197 sayılı toplantısında Konya Şeker Fabrikası hariç Devlete ait olan – olmayan tüm şeker fabrikalarının kotalarını düşürmüş, bu bağlamda Amasya Şeker Fabrikasının kotasını da 69.000 Tondan 58.000 Tona indirmiş ve karar 20 Kasım 2009 Tarih ve 5125 Sayılı yazı ile tarafımıza tebliğ edilmiş bulunmaktadır.


Düşürülen 11.000 Ton Şeker Kotasının karşılığı yaklaşık 20.000 dekar ekim alanı, Amasya Ekonomisi için 100.000 Ton pancar kaybı demektir.


Bu noktadan hareketle, söz konusu kaybın önlenmesi adına, başta siyasilerimiz olmak üzere Ziraat odaları, muhtarlarımız, çiftçilerimiz ve sektörden istifade eden tüm sivil toplum örgütleri bilgilendirilmiş ve harekete geçirilmiş fakat ŞEKER KURULUNUN kararında bir değişiklik sağlanamamıştır.


Ayrıca: Adapazarı, Kayseri, Aksaray, Kütahya ve Amasya Şeker Fabrikalarının ortak kurduğu ŞEKER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ olarak Hükümet nezdinde ilgili tüm kuruluşlarla görüşmeler yapılmış, her türlü girişimde bulunulmuş olmasına rağmen sonuç alınamamıştır.


Geldiğimiz nokta Amasya Şeker Fabrikası olarak konu yargıya intikal ettirilmiştir ve bağımsız Türk Adaletinin kararı beklenilmektedir.


Ne var ki,  pancar ekim zamanının gelmesi sebebiyle bir takım tedbirleri alınması zaruriyeti doğmuştur.


Bu bağlamda yapılan hesaplamalarla Şeker Kurumu tarafından tahsis edile 58.000 Ton Şekere karşılık 102.000 dekar pancar ekimi yapılması gerekmekte iken,


Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu çiftçimizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ve lehine talebini değerlendirmiş ve çiftçilerimizin lehine önemli bir risk alarak 22.02.2010 tarih ve 2010/03 Sayılı kararla toplam ekim alanını % 25 artış 125.000 dekar olarak belirlemiştir.


Bu sayede kurulduğu günden beri fabrikamıza ve Amasya ekonomisine destek veren vefakâr çiftçimizin ekim talebinin büyük oranda karşılanacağını belirtmek isterim.


Dileyelim ki yargı lehimize karar versin, meseleyi kökünden halledelim. Çiftçimizi mutlu edelim.


Yeri gelmişken çiftçi kardeşlerimize bir ricamı iletmek istiyorum.


Son zamanlarda konuyla ilgili, ilgisiz, bilgisi olan olmayan, sizlerin derdine sıkıntısına çok uzak olan bazı mihraklar, aklın ve mantığın kabul edemeyeceği söylem ve beyanlarda bulunmakladırlar. Bu durumu hayretle ve esefle müşahede etmekteyiz.


Alın teri ile üretim yapan çoluk çocuğunun nafakasını temin etmeye çalışan Türk köylüsünün derdini, sıkıntısını çözmek yerine, doğru olmayan beyanlarla kafasını karıştırmak etik bir davranış biçimi değildir.


İnanıyorum ki bunu yapanlar, çiftçimizden gerekli cevabı alacaktır.


Bu vesileyle, 2010-2011 pancar ekim yılının pancar çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum.


Tüm çiftçi kardeşlerime sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum.
 


                                                       Mahmut Demir


                                                Amasya Şeker Fabrikası A.Ş


                                                   Yönetim Kurulu Başkanı


 

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.