Amasya İtimat

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2023 MAYIS AYI TAŞOVA’YA AİT KARARLAR

T.C
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
2023 YILI MAYIS AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Sıra No Karar Tarihi Karar No Karar Özeti

03.05.2023 / 102 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47.maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabın kabul edilmesine karar verildi.

04.05.2023 / 107 İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer ve Ahmet Öz’ün imzasıyla İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme alınması kabul edilen, 03.04.2023 tarihli önerge doğrultusunda; İlimiz Taşova Gemibükü, Mülkbükü ve Yeşilyurt Köy yollarında bozulmalar olmuştur. Konunun incelenerek yolda bakım onarım işlemlerinin bütçe imkanları doğrultusunda yürütülmesi hususunda idareye yetki verilmesine karar verildi.

 

04.05.2023 / 108 İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer ve Ahmet Öz’ün imzasıyla İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi
gereğince gündeme alınması kabul edilen, 03.04.2023 tarihli önerge doğrultusunda; İlimiz Taşova İlçesi Uluköy Köyünde İl Özel İdaresine ait binanın depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilmesine dayanıklı değil ise yıkılmasına karar verildi.

 

T.C
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
2023 YILI MAYIS AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

05.05.2023 / 113 İl Genel Meclis Üyesi Duran Yeter’in imzasıyla İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereğince gündeme
alınması kabul edilen, 04.04.2023 tarihli önerge doğrultusunda; İlimiz Taşova İlçesine bağlı Mercimek Köyümüzün Sulama Kanalının teknik elemanlarca kontrol edilerek, kanalın ileriki dönemlerde yapılması hususunda idareye yetki verilmesine karar verildi.

 

05.05.2023 115 İlimiz Taşova İlçesine bağlı Durucasu Köyünde 113 ada 35 nolu parselde mülkiyeti Alperen Bol adına kayıtlı İmar Plan değişikliği onaylanması ile ilgili teklif incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Köy İşleri Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

 

08.05.2023 / 119 İdaremiz taşınmazlarından Amasya İli Taşova İlçesi Alpaslan Köyünde 120 ada 8 nolu parselde kayıtlı 164,44 m² taşınmaz üzerine Köy Tüzel Kişiliğine
ait traktör ve muhtelif iş makinesi ile alet edevat konulması için kuruluk yapılmak üzere Köy Tüzel Kişiliğine tahsis edilmesi teklifi incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesine karar verildi.

Yorum Ekle