Amasya İtimat

ALLAH-BİSMİLLAH-2

HASAN APAYDIN-ULUKÖY-2023

ALLAH, vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla malum, efaliyle zahir ve asariyle meşhud olan yüce yaratıcıdır. Kur’an, baştan sona muhatabında muhkem bir Allah tasavvuru inşa eder. Allah zatıyla mutlak gaybdır. İnsan idrakini aşan mutlak hakikattır. Varlığa sıfatlarıyla tecelli eder ve onun esmasının tecellileri varlık aynasında görülür. Her namazda okuduğumuz ihlas suresi cenabı Allahın bizzat kendini tanıttığı suredir. “De ki: O bir tek Allahtır. O, tüm varlığın sebebi olan mutlak varlıktır. O, doğurtmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na eş ve denk olmamıştır.”
Kur’ana göre Allah’ın adı hayatın her alanında insanın önüne çıkan duvarlara açılan kapıdır. Dahası kapalı olan kapıları ardına kadar açan muhteşem bir anahtardır. Kur’anda ilk indirilen Alak suresinin ilk ayeti aynı zamanda bir emirdir. “Yaratan rabbinin adına veya adıyla oku.” Burada Allah sadece okumaya değil Allah adına okumaya davet eder. Bu ise yaptığımız her şeyi ALLAH ile irtibatlandırmak anlamına gelir ki her işe başlarken Bismillah demenin anlamı tamda budur. Besmele sadece ALLAH adıyla yapmak değil, aynı zamanda yaptığımız her işi Allah adına yapmaktır. Böylece Allah adıyla ve Allah adına yapılan her işin sonu hayırlı ve bereketli olur. Onun için günah olan şeyler yapılırken besmele çekilmez.
Besmele sadece son vahyin talimi değil, tüm vahiylerin talimidir ve insanlıkla yaşıttır. Nuh peygamber gemisini besmeleyle yüzdürmüştür. Süleyman peygamber kraliçe Belkıs’a yazdığı mektuba besmeleyle başlamıştır. Bir işe başlarken besmele çeken birisi şunları yapmış olur.
1-Hamd ve şükür: Yaptığı işi Allah sayesinde yaptığını hatırlamış olur. Böylece Allah’ın adını anmakla ona teşekkür etmiş olur.
2-Bağlanma: Besmele çeken birisi içkini aşkına, dünyayı ahirete, bedeni ruha, eşyayı ise kutsala bağlamış olur. Bu anlamda besmele insanın rabbi ile iletişime geçmek için kullandığı ALLAH tarafından verilmiş bir şifredir.
3-Sekülarizmi red: Besmele çeken birisi işine Allah’ı karıştırmış yani Allahlı yapmış olur. Allahlı yapılan her işin ise akıbeti hayır olur.
4-Dua: Yaptığı işe besmeleyle başlayan birisi Allah’ım bu işi sensiz yapamam sana ihtiyacım var diye dua etmiş olur.
5-Zikir: Besmele çeken birisi Allah’ın adını anmakla aynı zamanda onu hatırlamış yani onu zikretmiş olur.
Bütün bunlardan dolayı üstat “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır.” demiştir.

Yorum Ekle