Amasya İtimat

AĞAOĞLU’NDAN KABAYAR HÖYÜĞÜ KONUSUNDA AÇIKLAMA

 

 

Gazetenizde yayınlanan 11.12.2014 tarihli şirketimizle ilgili yaptığınız haberde geçen ve özel şahıs arazisinde bulunan Kabayar Höyüğü projemiz alanı dışında kalmaktadır.   Bu nedenle yüklenici firmamız Kabayar Höyüğünde herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Haberiniz üzerine Amasya Müze Müdürlüğü tarafından 12.12.2014 tarihinde Kabayar Höyüğü’nde inceleme yapılmış, höyüğe herhangi bir müdahalenin olmadığı ifade edilmiştir.

 

Proje sahamızdaki tüm arazilerin mevzuatlara uygun olarak hazine adına tescilleri yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. Danıştay’ın durdurma kararına uyulmaması söz konusu değildir. Danıştay Acele El Koyma Kararı’nın yürütmesini durdurmuş olup, şirketimizce acele el koyma yapılmamıştır. Bölge halkının da müdahil olduğu davalar sonucunda kamulaştırma yapılmıştır. Ayrıca Danıştay’a dava açan Fatma Yolaçan’ın arazisi projemiz açısından zaruri olmadığından proje değişikliği yapılarak kamulaştırma dışına çıkartılmıştır. Proje güzergahı bölge halkını en az etkileyecek şekilde belirlenmiş, bu nedenle güzergah 2 km kısaltılmıştır. Deplase edilecek1 km’lik köy yolu için Amasya İl Özel İdaresi ile protokol yapılmıştır.

 

Şirketimiz bölge halkı ile işbirliği içinde bir HES projesini hayata geçirmektedir. Bölge halkı projeye karşı değildir, proje ile ilgili şikayetleri yoktur. Sahada izinsiz bir çalışma yapılmamaktadır.

Projeden çıkan hafriyat DSİ’nin onayı ile Yeşilırmak kıyısındaki DSİ seddelerinin güçlendirilmesinde ve yeni sedde teşkilinde; ayrıca İl Tarım Müdürlüğü izniyle Toprak Koruma Projesi yaptırılarak bölge halkının verimsiz tarlalarını verimli hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Taşova Acil Toplanma Merkezi olarak belirlenen bataklık ve kullanışsız alan Kaymakamlık izni ile hafriyat toprağı ile düzenlenerek ilçemize acil toplanma bölgesi kazandırılmıştır.

Proje 2015 yılı sonunda işletmeye alınacaktır. Umutlu HES Mansap Su Hakları raporu DSİ tarafından 2011 yılında onaylanmış olup, önümüzdeki yıllarda ihtiyaç halinde yapılacak olan içme ve sulama suyu projeleri için gerekli olacak suyun dahi Yeşilırmak yatağına bırakılacağına dair taahhüt verilmiştir.

Ülkemizde elektrik enerjisi ihtiyacı yılda yaklaşık %8 artmaktadır. Elektrik üretimi için gerekli YERLİ kaynakların (doğalgaz, kömür, petrol, vb) yetersizliği nedeniyle, elektrik üretiminin yaklaşık %65’i doğalgaz ve ithal kömürden yapılmaktadır. HES(Hidro Elektrik Santrali), RES (Rüzgar Enerji Santrali) ve GES(Güneş Enerji Santrali) gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan santraller ithal yakıt bağımlılığını azaltmakta ve baca gazı kirliliğine neden olmamaktadır. Umutlu HES ve benzeri yerli kaynak kullanan enerji projelerinin devreye alınması ile birlikte enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azalacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

 

Bağımsız ve kalkınmış bir ülke olmanın yolu enerjiyi kendi kaynaklarından üretmekten geçmektedir. Örneğin kalkınmış bir ülke olan Almanya elektriğinin %75’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edebilmektedir. Bu nedenle Almanya elektrik piyasasında 1kWh elektriğin toptan satış fiyatı 10 kuruş iken;  Türkiye ve Yunanistan toptan satış piyasalarındaki 1kWh elektrik fiyatı 18 kuruştur.

 

Bununla birlikte şirketimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumsal fayda için elinden gelen çabayı göstermektedir.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.