ADALET BUNUN NERESİNDE…

Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen gerçek manada Müslüman değildir diyor yüce dinimiz.
Öyle miyiz peki?
Yasal ve ahlaki normları hiçe sayarak, hak edilmeyen yüksek kazancın peşinden, yarış atları gibi koşmak, insanı değerlerle izah edilemez.
Ülkenin bütçesi yıl içinde belirlenmiştir. Nelerin nerden alınacağı ve nasıl dağıtılacağının belirlenmesi Bütçe çalışmalarında her yıl yapılmaktadır.
Kamu personel ücretleri, emekli maaşları, işçi maaşları tahmini gelecek yıl enflasyon beklentisine göre ayarlanır. Reel enflasyonla öngörülen enflasyonun denkleştiği şimdiye kadar mümkün olmamıştır.
Verilen ücretler onca enflasyon ayarlamalarına rağmen ilk üç ayda öngörülen rakamların altında kalmaktadır.
Dönemin sonunda üç aylık erime pas geçilerek toplam değerler üzerinden artı bir iki puanla dönem kapatılır. Güya ücretliler enflasyonun altında ezilmemiştir.
Bu iddiaya inanmak istiyorum, ama bütün reel gerçekler olabildiğince suratımıza çarpıyor.
Doğrumudur? Kesinlikle hayır
Enflasyon tüm kesimleri ezip geçmiştir.
Memurun, işçinin, emeklinin maaşının dokuz on katı fazla hem de birden fazla maaş alan bir elit grup aynı havuzdan ücretlendirilmektedir. Siyasi saikle yapılan bu ücretlendirmenin açıklamasını hangi etik değerle yapacağız.
Bunlar yirmi dört saat o işten o işe terleri kurumadan koşmaktalar mı diyeceğiz.
Ayrıca bu çok ücretli elitlere yapılan zamlar enflasyona göre değil, çalıştıkları kurumların keyfine göre ayarlanmaktadır.
Zor durumdaki esnafın, maliyetin altında ürettiği ürünü satmak zorunda kalan köylünün, iş bulamayan onca işsizin yaşandığı bir ekonomik ortamda, bu muhteremlerden hiç biride çıkıp da, ülkenin ekonomik şartlarından rahatsız olup birden fazla yüksek ücrete hayır deme cüretini gösteremediler.
Ülke bütçesinden her kesime: esnaf, Köylü ve ücretli çalışanlar emeklerinin karşılığını adil bir şekilde alamadığı sürece, olması gereken sosyal adaleti sağlamak mümkün olmayacaktır. Sınıflar arasında ki gelir adaletsizliği olabildiğince açılmaya devam edecektir.
Bu şartlarda etikten, adaletten, insaftan nasıl bahsedeceğiz. Yılmaz Sergen

Yorum Ekle