Amasya İtimat

65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ Toplantısı Yapıldı

İlçemiz Öğretmenevi Salonunda 65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ Toplantısı

Sayın Valimizin bizzat tanıtımını yaparak başlattıkları “65 Bin Dev Öğrenci Projesi” ilçe ve okul proje kurullarının katılımıyla İlçemiz Öğretmenevi toplantı salonunda geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Rıza ATASOY; projenin amaçları, süreç içerisinde yapılacak çalışmalar ve projeden beklentilere ilişkin bilgi verdi. Ayrıca, İlçe proje kurulu üyesi Şahinler İlköğretim Okulu Müdürü Saffet BOL, bir slâyt sunumu yaparak proje sürece içerisinde yapılacak çalışmalar ve bu kapsamda teklif edilecek projeler ile proje kurullarının çalışma esasları hakkında ayrıntılı bilgi sunumu yaptı.

İlimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimiyle birlikte tarihi ve doğal değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağlaması beklenilen  “65 Bin Dev Öğrenci Projesi” İlçe ve okul kurulu üyeleri bu geniş katılımlı toplantısında projeye ve yapılacak çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar. Özellikle eğitim, kültür, sanat alanlarında pek çok projenin önerilebileceğini belirterek yararlı bir proje olduğunu belirten katılımcılar, ilimiz için ilçemiz için bu proje kapsamında çok güzel ve yararlı çalışmaların yapılacağını söylediler. 65 Bin Dev Öğrenci Projesinin ilimiz ve ilçemiz için hayırlı ve yararlı olması dileğiyle projede görev alan ve destek veren herkese başarılar diliyoruz.

PROJE NEDİR?

AMASYA VALİLİĞİ 65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ

I. PROJENİN KONUSU

Amasya ilinde eğitim gören 65 Bin İlköğretim (okul öncesi eğitim dahil) ve Ortaöğretim öğrencisinin; Vali, Milli Eğitim Müdürü ve Öğretmenlerle proje arkadaşlığı konsepti içinde bizzat karar verici ve uygulayıcı olarak rol alacakları süreçler ve faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle yaşamları boyunca “daha mutlu ve daha başarılı” olmalarını sağlayacak kazanımlar edinmelerine ve İl’in her alanda daha ileri düzeylere çıkmasına katkı sağlamaktır.

II . PROJENİN AMAÇLARI

1. Öğrencilerin özgüven, özsaygı, sevgi, saygı, dostluk, paylaşım, üretim gücü, girişimcilik, karar verme, liderlik, vizyon, sosyal sorumluluk, dayanışma, sosyalleşme, proje arkadaşlığı, ekip çalışması v.b. duygu, düşünce ve kabiliyetlerini geliştirmek,
2. Çocuklarımızın, yaşamları boyunca gurur duyacakları başarılar elde etmelerini sağlamak,
3. İlimizin başta eğitim, kültür, sanat, turizm, spor, çevre olmak üzere her alanda daha ileri düzeylere çıkmasını sağlamak,
4. İl’in tanıtımını ve markalaşmasını sağlamak
5. İl’de girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamak,
6. Çocuklarda demokrasi kültürü ve pratiğini geliştirmek,
7. İlin sosyal ve kültürel yaşamına renk ve zenginlik katmak,
8. İl’e 65 Bin Dev Öğrenci Okulları, spor tesisleri, kültür- sanat eserleri ve benzerlerini kazandırmak, inşa ettirmek,
9. Diğer kişi ve kurumlara örnek olmak ve onların da benzer girişimlerde bulunmalarını teşvik etmek,

III. PROJENİN ÖRGÜTLENMESİ

1. A- İl Proje Kurulu (23 kişi)
– Vali (bulunmadığı zamanlarda Vali Yardımcısı) başkanlığında;
– İl Milli Eğitim Müdürü,
– 1 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü,
– 4 okul müdürü,
– 3 öğretmen,
– 1 okul aile birliği başkanı,
– 6 İlköğretim öğrencisi (3 kız – 3 erkek),
– 6 Lise öğrencisinden (3 kız – 3 erkek)
oluşur.

B- İl Proje Kuruluna bağlı komiteler
İl Proje Kurulu kararıyla yayın, tanıtım, mali işler v.b. konularda öğretmen ve öğrencilerden oluşan komiteler kurulur.

2. İlçe Proje Kurulu (15 kişi)
– Kaymakamın başkanlığında
– İlçe Milli Eğitim Müdürü
– 2 okul müdürü
– 2 öğretmen
– 1 okul aile birliği başkanı
– 4 ilköğretim öğrencisi (2 kız – 2 erkek)
– 4 lise öğrencisinden (2 kız – 2 erkek)
oluşur.

3. Okul Proje Kurulları ( 11 kişi)
Her okulda;
– Okul müdürünün başkanlığında,
-1 okul Müdür Yardımcısı,
-1 okul aile birliği başkanı,
-2 öğretmen,
-6 öğrenciden (3 kız – 3 erkek)
oluşur.

4. Sınıf Proje Temsilciliği
Her sınıfta 2 öğrenci (1 kız – 1 erkek) sınıf proje temsilcisi olarak seçilir.

IV. PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER

Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olmak şartıyla, proje kurullarının kararlarına bağlı olarak her türlü faaliyette bulunulabilir. Bu çerçevede kitap hazırlama, tiyatro, festival, şenlik, konser, kermes, kartpostal hazırlama, internet sayfaları açma, ilan, tanıtım, atık kağıt toplama, ağaç dikme, sponsor temini v.b. faaliyette bulunulabilir.

İl proje kurulu, il genelinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin kararlar alır, uygulamaları koordine ve takip eder, ilçe proje kurulu aynı görevleri ilçe düzeyinde, okul proje kurulları okul düzeyinde yürütür.

V. PROJENİN FİNANSMANI VE HARCAMALAR

– Proje kapsamanda yapılacak işler ve gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili her türlü gider, ilke olarak proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden ve sponsorluklardan elde edilecek gelirlerle karşılanır. Mevzuatın elverdiği durumlarda kamu kaynaklarından projeye destek sağlanabilir.

– İl Proje Kurulu, İlçe Proje Kurulları ve Okul Proje Kurullarının faaliyetleri neticesinde elde edilecek gelirler tahsilatlarından itibaren 7 gün içinde Amasya Valiliği adına Garanti Bankası Amasya Şubesinde açılan 734 6299444 no’lu özel 65 Bin Dev Adam Öğrenci Hesabına yatırılır. Şu kadar ki, ilçeler ve okullar düzeyinde gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek gelirlerin, faaliyet için yapılan harcamalar kurul kararlarıyla ilgili yerlere ödendikten sonra bakiyesi Valilik hesabına aktarılır.
Harcamalar, İl Proje Kurulu kararına istinaden Vali ve Milli Eğitim Müdürünün imzalarıyla (çift imza) bu hesaptan yapılır.

VI. İŞLERİN YAPILIŞ ŞEKLİ

– Faaliyetler düzeyine göre il, ilçe veya okul proje kurullarının kararıyla
gerçekleştirilir.
– Kararlar için bir karar defteri tutulur. Elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar
usulüne uygun şekilde belgelendirilir ve belgeler saklanır.
– Proje kapsamında yapılacak okul, kültür ve sanat eserleri, spor tesisleri v.b. yapılar İl Proje Kurulunun kararıyla yapılır ve ilgili resmi birimle (Valilik, Milli Eğitim Müd. Bayındırlık ve İskan Müd. v.b.) işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
– Yapım işleri İl Proje Kurulunun vereceği kararlara göre İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kamu şirketleri ve benzeri kurumlarla işbirliği yapılarak bu kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu takdirde işler, bu kurumların tabi oldukları mevzuata göre gerçekleştirilir.
– Yapım işlerinde teknik kontrollük hizmetleri Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi veya Belediyelere yaptırılır.
– Yapım (inşaat) işleri dışında kalan faaliyet giderleri Kurul kararlarına göre gerçekleştirilir. Ancak kamu parası kullanımı söz konusu ise kamu parasını harcama usulüne göre hareket edilir.

VII . PROJE UYGULAMASINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

1- Projenin süreci, sonucu kadar değerlidir.
2- Proje amaçları değerlidir. Bunların gerçekleştirilmesi için kullanılacak araçlar da (faaliyet, yatırım v.s.) saygın ve değerli olmalıdır.
3- Projeye katılım, gönüllülük esasına tabidir. Hiçbir öğrenci veya kişi projeye katılım konusunda zorlanamaz.
4- Projenin finansmanında hiçbir şekilde karşılıksız öğrenci harçlığı kullanılmayacaktır.
5- Proje kurullarında mümkün olduğunca eşit sayıda erkek ve bayan öğretmen- öğrenci görevlendirilmelidir.
6- Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler müfredat ve sınav durumları dikkate alınarak herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacak şekilde planlanır.
7- Okulların son sınıf öğrencilerine mümkün olduğunca proje kurullarında aktif görev verilmemelidir.
8- Öğretmen görevlendirilmeleri ve projenin anlatımı konusunda rehber öğretmenlerden azami ölçüde yararlanılmalıdır.
9- Her düzeyde kurullar üye tam sayısının en az ¼ üyesi ile toplanır ve çoğunlukla karar alınır.
10- Projenin amaç ve felsefesi; Vali, Kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürleri tarafından öğretmenlere, öğrencilere, velilere, okul aile birliklerine uygun şekilde anlatılacaktır.

VIII. PROJENİN SÜRESİ

Proje 08 Eylül 2009 tarihinde başlar ve süresiz olarak devam eder.

H.İbrahim DAŞÖZ
Amasya Valisi

Haz: Ahmet ÖZKAN

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.