48 YIL ÖNCE TAŞOVA GAZETESİ ve ESKİ FOTOLAR

Taşova Gazetesi Tarih: 30 Aralık 1971 Perşembe Sayı:41

Başlıklar

Kaymakamımız Osman Turan Erçin’in Konuşma Metni

Sayın Valim, Sayın Daire Müdürleri, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım
O. Turan ERÇİN

1972 yılı bütçe hazırlıkları dönemi içine girdiğimiz bir sırada bütçeleri ve bu bütçelere muvazi olarak hazırlanacak çalışma programlarını tanzim etmek ve bunların tatbikatından sorumlu mevkiinde olan sizlerle bir toplantı yapmak lüzum ve zaruretini duydum.

İcabetleri İle bu toplantıya şeref veren Sayın Valimize ve Sayın Daire Müdürlerine hoş geldiniz der, hepinize içtenlikle şükranlarımı sunarım. Bu toplantı, en ast kademesinden en üst kademesine kadar yüce milletimize hizmet etmeye gönül verenleri ve karar kılanları bir araya getirdiği için köylerimize hizmet götürmenin seyrinde müstesna bir yer ve mana da taşımaktadır.

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım,

Devletin mihenk taşı, temel taşı olan köy İdareleri aynı zamanda devletin en küçük üniteleridir. Sizler, gerek Belediye Başkanları ve gerekse köy muhtarları olarak bu ünitelerin başında halkın sevgisine, güvenine mahzar olmuş birer lider durumundasınız. Vatandaş size demokrasi İdarelerinde en kıymetli varlığı ifade eden oylarını vererek teveccühlerini gösterdiler. Hem de bu varlığı dört sene sımsıkı koynunda taşıdıktan sonra.

Arkadaşlar,

Şu husus katiyetle bilinmeli ki size gösterilen teveccühün ifadesi olarak verilen her rey vatandaşın bir ihtiyacına, bir ızdırabına deva bulmak, şifa bulmak karşılığı olarak verilmiştir. Aranızda bu reylerin gerektirdiği dinamikliğin altından kalkamayacak bir kişinin bulunmadığı kanaatinde olduğumu da peşinen ifade etmek isterim.

Arkadaşlar,

Cemiyet halinde yaşayan her insanın bir görevi, umumi bir ifade ile bir fonksiyonu vardır. Ama, amme görevlisi olanlar için durum aynı değildir. Amme görevlileri ve hassaten idari kademelerde görev alanlar başında bulunduğu ünitenin çeşitli ihtiyaçları üzerine eğilmek ve onlara bir çözüm yolu bulmak mevkiindedir. Bundan 10-15 sene evveline kadar topu tomarı 3-4 kalemden ibaret olan ihtiyaçlarımız bu gün yüzlerce kalemin üstüne çıkmıştır. 10-15 sene evveline kadar ihtiyaçlarımız hemen hemen dört şey etrafında toplanıyordu. Bu dört şey “Dört Beyazlar, adı verilen un, tuz, şeker ve birkaç metre kaput bezinden ibaretti. Bunları temin eden fert veya aile artık mürüvvetine ermiş sayılıyordu. Ama bu gün için durum böyle mi?

(DEVAMI SAYFA 4. DE)

(Yazı net olmadığından aktarılamamıştır. Zamanla eklenebilir)

Mangal Kömüründen Zehirlenerek Öldü

Bir süreden beri ilçemiz Lise binasının yağlı boya işlerinde çalışmakta olan Samsunlu yağlı boya ustası Şeref Elaldı (29) mangal kömüründen zehirlenerek ölmüştür.

24-12-1971 cuma günü gecesi, lise binasında kalmakta olduğu odaya yanmakta olan mangalı koyarak uyuyan Şeref Elaldı, mangal kömürünün çıkardığı karbondioksit gazının tesiriyle zehirlenmiş. sabahleyin kendini kaldırmaya gelenler yatakta cansız yattığını görmüşlerdir.

Durum C. Savcılığına bildirilmiş yapılan doktor muayenesinde zehirlenerek öldüğü anlaşılmıştır.

Tahkikata devam edilmektedir.

İlçemizde Yiyecek Maddelerinin Fiatları

(İlerde eklenebilir)

İlan
Taşova Belediye Reisliğinden

Belediyemizce temizlik işlerinde kullanılmak üzere iki adet tek atlı yaysız vurgun arabası yeni olarak mubayaa edilecektir.

İki arabanın muhammen bedeli 3000 TL. olup geçici teminatı % 7.5 liradır.

Her iki araba 2490 sayılı kanunun 41. ci maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile alınacaktır.

Açık eksiltme Belediye Encümeni huzurunda 14 Ocak 1972 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır.

Taliplilerin adı geçen gün ve saatte hazır bulunmaları hususu ilan olunur.  29-12-1971

İlan (30-6-13)

Taşova İlçesi Polis Karakolu Binası İnşa Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü(Fotoğraflar için Taşova Gündem Ferdi Aykan, Emrah Torun ve Hasan Öztürk’e teşekkür ederiz.)

Yorum Ekle