Amasya İtimat

3. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aytaç (1950-1958)

Bir Diğer Portre:
Taşova’nın Üçüncü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aytaç’tan da kısaca söz etmek isterim.
1950 – 1958 yılları arasında iki dönem Taşova Belediye Başkanlığı yapmıştır.
Tahminen 1914 yılında Darma Köyü’nde doğmuştur.
Taşova’nın kurulmasıyla birlikte Taşova’ya yerleşmiş ve Camii Sokak’ta Otel İşletmeciliği işiyle meşgul olmuştur.
Önemli bir anekdottur:
Taşova’da ikamet etmeye başlamasıyla birlikte Darma’da bulunan 3 katlı konağının üst katlarını yıkarak Taşova’da inşa etmekte olduğu evinin kereste ihtiyacını buradan karşılamıştır.
Köyden arkadaşı Kazım Önder’le birlikte askerlikleri Dersim olaylarının baş gösterdiği zamana rastlamış olup her ikisi de Dersim olaylarında asker olarak görev almışlardır.
Sayın Aytaç’ın oğullarından da söz etmek icap etti yazının bu kısmında.
Makine Mühendisi olan Hacı Ömer Aytaç Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı vazifesinde bulunmuştur. Amasya Taşova karayolunda ilk asfaltlama Ömer Aytaç tarafından yapılmıştır.
Diğer oğlu Hasan Aytaç Orman mühendisi olarak Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde vazife almıştır.
Küçük oğlunun adı Kemal Aytaç olup hepsi de rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.
Burada gurbetten yani Erbaa’nın Karaağaç köyünden gelin gelmiş olduğu için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aytaç’ın refikası
rahmetli Zekiye Aytaç’ı da rahmetle anmak istiyorum.
Belediye Reisliği görevinden sonra H.İbrahim Aytaç, Ballıca Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Bu vazifede iken şu anda mevcut Ballıca Camii’ni inşa ettirmiştir.
Kendisi çevresinde saygın, sevilen, efendi ve yardımsever bir insan olarak tanınmıştır, bilinmiştir.
Bahsettiğim insanlar ve dahi nicesi şu üç günlük dünyadan gelip geçerken umuma faydalı olmak için gayret sarfetmişler. Bizlere düşen onları saygı ve şükranla yadetmektir.
Ebedi dünyaya irtihal emiş olanlara rahmet ve mağfiret dilerim.
Dünya yaşamında olanlara ise sağlık sıhhat ve selamet temenni ederim.
ES
10. 06. 2021
İstanbul
***
Not:
Sayın H. İbrahim Aytaç ile ilgili derlediğim bilgiler Arkeolog Araştırmacı Sayın Ali Önder’e aittir.
Enver Seyhan

 

Yorum Ekle