Amasya İtimat

24 NİSAN YALANI

24 NİSAN YALANI


 


      Bugünlerde büyük Türk milletinin değerli günlerini 20 Nisan TBMM açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı’nı her yıl beyaz gelecek umudu ile idrak ediyoruz; bakın ki tarihin cilvesine bir gün sonra düzenli olarak şu büyük ulusun üzerine  atılan soykırım yalanını dinliyoruz.


     Peki neden 24 Nisan


    On bin silahlı Ermeninin 15 Nisan 1915’de başlattıkları Van Ermeni isyanının  24 Nisan’da Ermeni komiteleri kapatılarak  2.345 kişinin devlet aleyhine faaliyetten tutuklandığı gündür.


    2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir kesinlikle tehcirle alakalı değildir..


   Bununla beraber, asılsız olayları bile abartarak propaganda malzemesi yapan komiteci Ermeniler, söz konusu tutuklamaları da bir propaganda konusu yapmak için derhal harekete geçmişlerdir.


      Eçmiyazin Katagikosu Kevork, ABD Başkanı’na şu telgrafı çekmiştir. (Sayın Başkan, Türk Ermenistan’ından aldığımız son haberlere göre, orada katliam başlamış ve organize bir tedhiş Ermeni halkının mevcudiyetini tehlikeye sokmuştur. Bu nazik anda Ekselanslarının ve büyük Amerikan Milletinin asil hislerine hitap ediyor, insaniyet ve Hıristiyanlık inancı adına, büyük Cumhuriyetinizin diplomatik temsilcilikleri vasıtasıyla derhal müdahale ederek, Türk fanatizminin şiddetine terkedilmiş Türkiye’deki halkımın korunmasını rica ediyorum.)


    Başpiskopos’un telgrafı Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nin temasları neticesinde malum günün soykırım yapılan gün olarak dünya kamuoyunda propagandası yapılmıştır.


   Türk milletini bu konuda haklılığı zaman ile nasıl haksızlığa dönüştüğü ve caninin nasıl mazlum rolüne sokulduğu’da hangi devletler tarafından himaye edildiğide ortadadır. Her yıl izlediğimiz bu gösteriyi bu bilgiler ışığında izlemek daha aytınlatıcı olacağı kanısındayım.


     Son olarak M.Kemal Atatürk’ün ermeni sorunu hakındaki görüşünü aktaralım.


     Tarihte emsali görülmemiş olan bu vahşetin faili Ermeniler olup, Müslümanlar ancak namus ve hayatlarını muhafaza kaydıyla mukavemet ve müdafaada bulunmuşlardır. Yirmi gün devam eden Maraş katliamında Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların bu hadise hakkında Amiral Bristol’a çektikleri telgraf, facia sebeplerini, tekzip edilemez bir şekilde tayin etmektedir. General Keret’in geri çekilmesiyle neticelenen bu muharebelerden sonra Kuvayi Milliye’ye teslimiyet arz eden muharip Ermeni kuvvetlerine karşı hiçbir ceza tatbik etmeyip bilakis onları şefkatli sinesine ve himayesine alan milletimizin alineceplığını Maraş Ermenileri de minnet ve şükran ile teyit etmektedirler. Şu halde Ermenilerin intikam fikri ve tecavüzleri neticesi meydana gelmiş bazı vakalar var ise, bunların mesuliyeti milletimize değil bizzat Ermeni milletine ve onun tahrikçilerine ait olmak lazım gelir. (20 Şubat 1920)


     … Memleketimizde külliyetli yabancı parası ve birçok propagandalar cereyan ediyor. Bundaki gaye, pek aşikardır ki, milli hareketi neticesiz bırakmak, Yunan, Ermeni emellerini ve vatanın bazı mühim kısımlarını işgal gayelerini kolaylaştırmaktır. (23 Temmuz 1919)


     İkinci sözünü ise günümüzde Ermeni soykırım yalanı konferanslarını kimi üniversitelerimizde yapan sözde aydınlar için söylüyor sanki.


 


 

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.