2011 YILI FARK ÖDEME DESTEĞİ


20011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına dair 24.02.2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurul Kararı gereği 07.04.2011 Tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2011 yılı Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Tebliğ No: 2011/21) gereğince üreticilerimize fark ödemesi desteği yapılacaktır.2011 yılı ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine esas olmak üzere uygulanacak destekleme ödemesi kilogram başına

Yağlık Ayçiçeği

23 Kuruş

 

Soya Fasulyesi (sertifikasız)

40 Kuruş

Soya Fasulyesi (sertifikalı )

50 Kuruş

Dane Mısır

4 Kuruş

Kanola

40 Kuruş

Aspir

40 Kuruş

Buğday

5 Kuruş

Arpa, çavdar, yulaf, tritikale

4 Kuruş

Çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut

10 Kuruş


2011 yılında yukarıda bahsedilen ürünleri üreterek satan ve bu ekilişlerini Çiftçi Kayıt Sisteminde belirten üreticilerimizin fark ödemesi desteğinden yararlanabilmeleri için müracaatlar 01 Ekim 2011 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl – İlçe Müdürlüğüne son başvuru tarihi olarak belirlenen yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, aspir ve kanola için 02 Nisan 2012, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için için ise 30 Nisan 2012 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fark Ödemesi Desteği için Yağlık Ayçiçeği, Kanola, Soya Fasulyesi, Aspir, Dane Mısır, Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Tritikale, Kuru Fasulye, Mercimek ve Nohut üretimi yaparak satan üreticilerden müracaatları esnasında komisyonlarca istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 

 

İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğünden temin edilecektir.)

2. Alım satım belgesinin aslı ve fotokopisi ( Müstahsil makbuzu veya fatura) ve Borsa tescil beyannamesi (desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa alt yapısı mevcut ise)

3. Soya fasulyesinde sertifikalı tohumluk kullanarak üretim yaptığı için ilave fark ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerimiz için adına düzenlenmiş sertifikalı tohumluk satış faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi.

4. T.C.Numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği

5. İstenen belgelerin kayıp veya zayi olması durumunda belgeyi düzenleyen kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır.

6. 2011 yılı ÇKS de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar, ÇKS’inde kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde Fark Ödemesi Desteğine müracaat edenler, ÇKS. de kayıtlı olmayan arazilerinde Fark Ödemesi Desteğine esas ürünleri üretenler prim uygulamalarından faydalanamazlar.

Fark Ödemesi Desteğinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.